Declaracions periòdiques: Novetats i recordatori.

L’entrada en vigor de la Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la que es fixen els llindars relatius a les estadístiques d’intercanvi de béns entre Estats membres de la Unió Europea, modifica determinats aspectes relatius a la obligació de subministrament d’informació sobre expedicions i introduccions de mercaderies intracomunitàries (Intrastat) realitzats a partir de l’1 de gener de 2015 entre els que destaca l’increment substancial  del llindar a partir dels quals existirà l’obligació de declaració, passant de 250.000€ pel 2014 als  a 400.000€ pel 2015.

Per altra banda, com a conseqüència de les novetats introduïdes per la Llei 28/2014, de 27 de novembre, ha tingut lloc una modificació respecte  la liquidació de l’IVA a la importació. Concretament, per tots aquells importadors que siguin empresaris o professionals actuant com a tals, i tinguin un període de liquidació coincident amb el mes natural, podran optar per incloure la quota d’IVA a la Importació liquidada per l’Administració Duanera en la declaració corresponent al període en que es rebi el document en que consti aquesta liquidació,  evitant així l’efecte financer de l’ingrés de les quotes i posterior recuperació. Per a l’aplicació de l’esmentada opció resulta necessària la notificació a l’Administració Tributària durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en que hagi de tenir efectes mitjançant la presentació d’una declaració censal . Excepcionalment, per a l’exercici 2015, podrà realitzar-se fins el 31 de gener de 2015. Continua

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies