Comunicacions d’alta, baixa i modificació en l’Impost sobre Activitats econòmiques (IAE)

S’acosta final d’any i a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques cal determinar si els contribuents de l’Impost es troben subjectes a pagar l’impost per haver superat el milió d’euros de facturació anual. A aquests efectes cal tenir present que la xifra de negocis a tenir en compte és la de l’últim exercici de la societat del qual hagi presentat l’Impost sobre Societats; per l’any 2019 caldrà tenir en compte la xifra de negocis de l’exercici 2017.

En cas que la xifra de negocis de referència, hagi superat per primera vegada el milió d’euros, caldrà que s’informi d’aquest fet a l’Administració Tributària durant el mes de desembre, mitjançant el model 840 (Declaració de l’Impost sobre Activitats Econòmiques), indicant l’alta a l’Impost, i informant dels diferents elements tributaris que seran necessaris per determinar-ne la quota. Per les quotes municipals, la gestió censal pot estar delegada als Ajuntaments, Diputacions Provincials, i altres entitats reconegudes per la llei i comunitats autònomes que ho hagin sol·licitat, establint cadascuna d’aquestes organitzacions models específics de comunicació.

En el cas que fins a la data l’entitat vingués tributant per IAE, la xifra de negocis d’anys anteriors era superior a 1MM d’euros, i en l’exercici 2017 l’import hagi estat inferior a aquesta xifra, caldrà també comunicar a Hisenda l’exempció de l’entitat, novament mitjançant el model 840.

Així mateix, cal tenir present que les oscil·lacions de més del 20% en algun dels elements tributaris aplicats (en el cas de nombre de treballadors serà del 50% per les quotes municipals) hauran de ser objecte de comunicació, variació que afectarà a la quota del període impositiu immediat següent.

Com a recordatori, cal tenir present que es troben exempts de l’IAE, entre altres, els següents contribuents:

  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat.
  • Les persones físiques.
  • Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats sense personalitat jurídica que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Els contribuents per l’Impost sobre la Renda de No Residents que operin a Espanya mitjançant establiment permanent sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Les Fundacions i entitats sense afany de lucre a qui els resulti d’aplicació la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies