Aspectes tributaris per aquelles empreses o entitats que adquireixin la condició de Gran Empresa de cara a l’exercici 2019

Les entitats que durant l’any natural 2018 hagin superat l’import de 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, calculat d’acord amb el disposat a l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, adquiriran, a efectes tributaris, la condició de Gran empresa a partir de l’1 de gener de 2019.

La qualificació de Gran Empresa a efectes tributaris, té importants efectes en la liquidació dels impostos de l’ordenament tributari espanyol, dels quals se’n detallen els més importants a continuació:

  1. Obligació de comunicar: Les entitats que adquireixin la condició de gran empresa, hauran de comunicar-ho, mitjançant la presentació telemàtica del model 036, a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària. El termini per realitzat la comunicació és d’un mes a comptar des de l’1 de gener de 2019.
  2. Impost sobre el Valor Afegit: Obligació de presentar amb periodicitat mensual les autoliquidacions (model 303) durant els trenta primers dies naturals del mes següent a la finalització del corresponent període de liquidació, excepte el corresponent a la liquidació del mes de desembre, que haurà de presentar-se durant els primers trenta dies naturals del mes de gener següent.
  3. Subministrament Immediat d’Informació (SII): Per a totes aquelles empreses i entitats que tinguin la condició de Gran Empresa, en virtut de l’article 62 del Reglament de l’IVA, de manera automàtica estan obligades a subministrar per via telemàtica els llibres registre de facturació a través del sistema SII. Aquesta inclusió al SII, exonera a les empreses i entitats obligades de presentar els models 390 i 347.
  4. Retencions i ingressos a compte: Obligació de presentació amb periodicitat mensual de les autoliquidacions, en els vint primers dies naturals de cada mes, en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte que procedeixi realitzar corresponents al mes immediatament anterior.
  5. Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats: En el cas d’aquelles entitats que l’import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data en que s’iniciï el període impositiu hagi superat la xifra de 6.000.000 €, hauran de calcular el seu pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats, utilitzant la modalitat de càlcul prevista a l’article 40.3 de la Llei de l’Impost sobre Societats. Caldrà considerar la Base Imposable com el resultat acumulat des de l’1 de gener, i tenir en compte les previsions establertes per la disposició addicional catorzena del Reial Decret-llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s’introdueixen mesures tributàries adreçades a la reducció del dèficit públic. La presentació es farà igualment a través del model 202, durant els vint primers dies dels mesos d’abril, octubre i desembre.

Així mateix, aquelles entitats que tinguessin la consideració de Gran Empresa per a l’exercici 2018 i el seu volum d’operacions del 2018 hagi estat inferior als 6.010.121,04 €, perdran la consideració de Gran Empresa, a efectes tributaris, i per tant les mesures anteriors no els resultaran d’aplicació.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies