Contractació i convenis en matèria de salut en la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

En data 30 de març de 2017 es va publicar en el DOCG la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, dedicant una disposició addicional, concretament la seixanta- u, a la contractació i convenis en matèria de salut.

Una de les novetats més rellevants en aquest àmbit és la previsió de creació d’una central de compres, una central de compres territorial en xarxa, o ambdues, per part del Govern de la Generalitat. Així mateix, el text legal indica que aquest projecte ha de ser liderat pel Departament de Salut i el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), recordant que aquest últim té com a finalitat optimitzar les infraestructures existents, consolidar aliances estratègiques entre proveïdors i afavorir el contínuum i la integració assistencials.

En segon lloc, un dels altres punts rellevants inclosos en aquesta nova regulació en relació a la contractació i convenis en matèria de salut és l’obligació de que el Govern habiliti una partida per a l’elaboració i execució d’un pla per a la fusió de serveis administratius, de compres, logística i serveis informàtics dels centres concertats que disposin de més d’un 80% de finançament públic. Així mateix es preveu que el Govern presenti un pla conjunt entre el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i el Departament de Salut per al pagament a proveïdors.

També es dedica un apartat de la disposició addicional comentada a les mútues d’accidents de treballs i malalties professionals de la Seguretat Social, preveient que el govern ha de signar un nou conveni amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social relatiu al paper d’aquestes, en el context d’una pla de millora dels ingressos del Departament de Salut de totes les entitats obligades a finançar processos assistencials que s’imputen com a despesa al sistema públic de Catalunya.

Per últim, en l’últim apartat s’indica l’obligació per part del Govern de presentar, juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, un pla d’accions de salut públic i assistencials, amb el pla de finançament i inversions del sistema públic de salut de Barcelona, que concreti les accions en atenció primària, hospitalària i sociosanitari i les xarxes de cooperació entre nivells assistencials i centres.

Un cop observada aquesta disposició addicional seixanta- unena podem observar que totes aquestes noves mesures estan encaminades a un major control i previsió de les despeses econòmiques atenent a la finalitat d’harmonització i millora de preus així com  l’agrupació de necessitats  de les entitats que es poden obtenir de la creació de la nova central de compres o una central de compres territorial en xarxa, o ambdues,  i l’ elaboració d’un pla per a la fusió de serveis administratius, de compres, logística i serveis informàtics, comentats anteriorment.

@ Faura-Casas

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies