Protecció de dades de caràcter personal

L’Usuari dels serveis oferts a través del Lloc Web, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que FAURA-CASAS els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable FAURA-CASAS, i que es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.
Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.
De la mateixa manera, quan sigui necessari el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en tot cas el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal i serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Persona i Reglament que la desenvolupa.

Per exercir els drets abans esmentats (ARCO), l’Usuari dirigirà un escrit al responsable FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, S.L., Ref:. DADES PERSONALS, Departament d’Administració situat en el seu domicili social a Carrer Còrsega 299, 6a planta, 08008 Barcelona, o bé enviant un mail a faura-casas@faura-casas.com , amb la mateixa referència.

FAURA-CASAS garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà i podrà cedir a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.
Les seves dades no seran cedides a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat diferent a l’establerta en aquest avís, llevat que una llei estableixi el contrari.
L’Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a FAURA-CASAS i de la comunicació de qualsevol alteració de les mateixes.
Les operacions de consulta de dades d’usuari i de petició de serveis a través del Lloc es realitzen a través d’un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a FAURA-CASAS.
Així mateix, FAURA-CASAS disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar, tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de l’esmentada LOPD, sobre seguretat de les dades.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies