Noticies

Novena Jornada d’Auditoria del Sector Públic

El passat 19 d’abril va tenir lloc la 9ª Jornada d’Auditoria del Sector Públic organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Catalunya, amb el lema “Noves perspectives del Sector Públic“. La jornada es va inaugurar amb una conferència sobre la transparència a les Smart City del Sr. Antoni Gutiérrez, assessor de comunicació i consultor polític, que va ser presentada pel nostre soci Pere Ruiz.

Posteriorment, es van tractar diverses qüestions de plena actualitat per al Sector Públic, com el Nou Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, la nova Llei de Contractes i el nou Règim de Control Intern de les Entitats Locals. Igualment, durant la Jornada es va presentar l’estudi sobre el sector públic a l’Estat Espanyol, elaborat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Continua

El soci fundador de Faura-Casas, en Daniel Faura, s’acomiada després de vuit anys en la presidència del Col·legi de Censors

A principis del mes d’abril, Daniel Faura va cedir la presidència del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya a Antoni Gómez, després d’ocupar el càrrec durant 8 anys. Des de Faura-Casas volem felicitar al nostre soci-fundador per la tasca realitzada durant aquests anys fent-li un especial reconeixement per  la bona feina i els esforços que ha dedicat per donar valor a la figura i les tasques de l’auditor professional. Continua

La tecnologia portarà a una transformació substancial dels paradigmes en la salut

Publicada a la revista núm. 163 del Col·legi d’Economistes de Catalunya, trobareu l’entrevista sobre tecnologia i salut realitzada a la nostra sòcia, Josep Arasa, vicepresidenta de la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi, la qual ha estat, des de la seva constitució, un referent en tot allò que envolta l’economia de la salut.

L’entrevista introdueix les activitats i els objectius que persegueix la Comissió i ens dóna una visió de com la tecnologia suscita la transformació en tot l’àmbit de la salut.

Podeu consultar aquí la Revista núm. 163 – abril 2018 Continua

Sessió “Compte enrere” adequació al RGPD

El passat dia 12 d’abril es va celebrar la sessió “Compte enrere” adequació al RGPD a la seu de La Unió Catalana d’Hospitals, amb l’objectiu de tractar el termini fins a l’adequació del Reglament General de Protecció de Dades.

La sessió va comptar amb la participació de Caterina Bartrons, Gerent dels Serveis Jurídics de Faura-Casases, i es va estar dirigida, sobretot, als professionals de protecció de dades de les entitats adherides al Codi Tipus de La Unió. Continua

Entorn social de l’empresa, article de Joan B. Casas

El passat dia 27 de març es va publicar al diari La Vanguardia l’article de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci fundador de Faura-Casas, l’article “Entorn social a l’empresa”, on explica que la pròpia evolució de les empreses les ha obligat a establir polítiques de responsabilitat social, i que “El factor humà i, en concret, la captació del talent necessari per innovar i competir constitueixen també més que mai un element decisiu de l’èxit o el fracàs de tota activitat empresarial”.

Continua

Llei de contractes del sector públic. Novetats introduïdes per la Llei 9/2017

El passat 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014; derogant el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), així com totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que disposa la LCSP.

La nova Llei de Contractes ja s’aplica als expedients de contractació iniciats amb posterioritat a la seva entrada en vigor, entenent pel seu inici la publicació de la convocatòria de la licitació mentre que els contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor de la LCSP es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

Essent conscients de les considerables novetats que aquest canvi normatiu comporta, des de Faura-Casas hem cregut oportú traslladar-vos una presentació on es recullen les principals novetats d’aquest canvi de paradigma en l’àmbit de la Contractació Pública, restant a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Portada cat1

 

Seminari “Control Intern de les Entitats del sector Públic Local”

El dia 16 de març, el nostre soci Pere Ruiz Espinós va presentar una ponència en el seminari “Control Interno de las Entidades del Sector Público Local“, a Madrid, organitzat per BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. i patrocinat per Faura-Casas.

En el seminari es varen tractar, de forma pràctica, casos reals d’implantació del nou model de control financer permanent en administracions públiques, el qual permet substituir l’antic model basat en la tradicional funció interventora, i permetrà, d’aquesta forma, utilitzar els recursos destinats al control intern de les entitats locals d’una forma més eficaç i eficient. Continua

Dinar-col·loqui “Reptes per a un nou model d’Estat del Benestar. Salut i Dependència”

Amb el lema “Cap a un model eficient i equitatiu”, el Col·legi d’Economistes organitza el Tercer Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, amb aportacions al voltant de 13 eixos i amb una presentació final de conclusions prevista pel 17 de maig al Palau de Congressos de Barcelona.

L’Eix 7 és el de “L’Estat del Benestar, nivell i perspectives”, i sota aquest Eix s’inclou l’abordatge dels reptes actuals i perspectives de futur de l’àmbit de Sanitat i Dependència.

La Comissió de Salut presentarà i debatrà les aportacions en aquests àmbits en el dinar-col·loqui “Reptes per a un nou model d’Estat del Benestar. Salut i Dependència” que es realitzarà el dia 25 d’abril. Continua

Articles de Joan B. Casas sobre economia i fiscalitat

Recentment s’han publicat diversos articles de Joan B. Casas, soci fundador de Faura-Casas i degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, sobre l’economia i la fiscalitat actuals, publicats en diferents diaris.

 

Reunió-Breakfast de Grup20

El dia 6 de març, va tenir lloc una reunió de Grup20, associació que integra la majoria de firmes mitjanes d’auditoria i de la qual el nostre soci Pere Ruiz n’és vicepresident, i què va comptar amb el Sr. Ferran Rodríguez, que recentment ha pres possessió del càrrec de President del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). En aquesta reunió, el President de l’ICJCE va fer una exposició de quins seran els eixos estratègics de la seva presidència, així com també sobre diversos aspectes vinculats a l’actualitat de la professió, especialment el projecte del nou Reglament de la Llei d’Auditoria i el futur de l’ICAC com a organisme regulador.

Els membres de Grup20, com a representants del sector de firmes mitjanes d’auditoria, van poder plantejar també al President de l’ICJCE els reptes que en un futur immediat té l’activitat de l’auditoria, entre els quals destaquen la nova normativa d’informes, els problemes per a la captació i retenció de professionals, la política d’honoraris i el control de qualitat. Continua

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies