Les noves ordres ministerials de 19 de maig per les quals s’aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals.

En data 25 de maig de 2017 es van publicar al BOE dues noves Ordres, la JUS / 470/2017 i la JUS / 471/2017, ambdues de 19 de maig. La primera d’elles aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació mentre que la segona, aprova els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals abreujats i de Pimes dels subjectes obligats a la seva publicació. La diferència està en que l’Ordre JUS / 470/2017 aprova el nou model de presentació de comptes anuals consolidats, mentre que l’Ordre JUS / 471/2017 aprova el model abreujat i de Pimes de comptes anuals.

L’Ordre JUS/470/2017 conté tres annexos: l’annex I que estableix el model de presentació dels comptes anuals consolidats juntament amb les seves instruccions d’emplenament, l’annex II que recull el format dels dipòsits digitals i l’Annex III que conté la definició dels test d’errors.
El model de comptes anuals consolidats que aprova aquesta nova Ordre té una doble modalitat, segons s’utilitzi per  la presentació en el tradicional suport en paper o bé en suport electrònic (també anomenat informàtic o digital), facilitant la presentació per via telemàtica.

Algunes de les novetats que s’inclouen en el nou model, en relació a l’anterior aprovat per l’Ordre JUS / 1698/2011, de 13 de juny, i posteriors modificacions introduïdes per resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat, estan relacionades amb la instrucció d’emplenament, el balanç de situació i el contingut de la memòria consolidada, a més d’altres novetats com la definició dels test d’errors i alguna actualització per canvis en el model. Al final de l’article, es poden consultar cadascuna de les novetats incorporades.
Pel que fa a l’Ordre JUS/471/2017, aquesta també conté tres annexos: l’annex I que estableix els models de presentació dels comptes anuals juntament amb les seves instruccions d’emplenament, l’annex II que recull el format dels dipòsits digitals i l’Annex 3 que defineix el doble joc de correcció d’errors per comptes presentats en suport informàtic.

Les novetats que s’introdueixen en els nous models, en relació als anteriors aprovats en l’Ordre JUS /206/2009, de 28 de gener, i posteriors modificacions introduïdes per resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat, es troben classificades en funció del model que s’utilitzi, depenent de si aquest model és el model normal, el model abreujat o el model de Pimes. Així mateix, també s’incorporen novetats en els models de presentació en suport electrònic i s’introdueixen noves definicions dels test d’errors.

Finalment, és important recordar que a data d’avui les dues ordres es troben en vigor.
A continuació, s’adjunten dos quadres: el primer d’ells, recull les novetats de l’Ordre JUS/470/2017 i el segon recopila les novetats de l’Ordre JUS/471/2017.

 

Novetats Órdenes Ministeriales

@ Faura-Casas

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies