Publicacions

Canvis d’última hora en el Reglament General de Protecció de Dades

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és potser la normativa europea que ha generat més polèmica i expectació en els darrers anys, tant per les implicacions que pot tenir per a moltes empreses, que hauran d’adaptar-se a un canvi radical en l’enfocament de la matèria, com per les pressions exercides per lobbys i empreses transnacionals ja des de la seva gestació a la capital europea. Continua

Economia catalana i Conclusions del Tercer Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

Joan B. Casas, degà del col·legi d’Economistes i soci-fundador de Faura-Casas, va presidir la cloenda de la tercera edició del Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, el qual va suposar un èxit rotund, amb la intervenció de més de 400 experts de diferents branques en els diferents eixos del Congrés, per debatre i tractar el futur econòmic i social de Catalunya i els reptes que planteja la sortida de la crisi. Casas va exposar “Com economistes i analistes socials, tenim un repte que no podem eludir”. Continua

Els contractes menors a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

El passat 20 d’abril, la comissió permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya aprovà la proposta d’informe 1/2018 en relació amb els límits a la contractació menor en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L’esmentada Llei, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP), que va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018, incorpora una regulació dels contractes menors amb diverses i substancials novetats respecte de les regulacions precedents. Continua

Obligació de consignar el Valor Estadístic en les declaracions d’Intrastat

Amb la nova Ordre HPF/36/2018, de 18 gener, per la que s’estableixen disposicions relatives al Sistema Intrastat, des de l’1 de març, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració, estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic: Continua

2ª sessió del seminari “Control Interno de las Entidades del Sector Público Local” a Madrid

Després de la bona acollida que va rebre la ponència del nostre soci Pere Ruiz Espinós en la presentació a Madrid del seminari “Control Interno de las Entidades del Sector Público Local“, organitzat per BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. i patrocinat per Faura-Casas, s’ha obert una segona sessió prevista pels dies 6, 7 i 8 de juny de 2018.

La ponència tractarà, de forma pràctica, casos reals d’implantació del nou model de control financer permanent en administracions públiques, el qual permet substituir l’antic model basat en la tradicional funció interventora, i permetrà, d’aquesta forma, utilitzar els recursos destinats al control intern de les entitats locals d’una forma més eficaç i eficient.

Incentiu econòmic per reducció de la sinistralitat

(RD 231/2017 i Ordre ESS/256/2018)

El dia 15 d’abril de 2018 es va iniciar el període de sol·licitud de l’incentiu a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, l’anomenat “BONUS“. El termini de sol·licitud finalitza el dia 31 de maig de 2018. Continua

ACCID renova els càrrecs de la Junta de Govern

Des del passat 8 de maig, ACCID compta amb una nova Junta de Govern, de la qual Daniel Faura, el nostre soci fundador, n’és el nou president escollit per unanimitat, i es composa d’altres 16 membres i 14 consellers, entre els quals es troben els nostres socis Jordi Casals i Mª Josep Arasa.

La nova Junta s’inicia amb nous reptes per a la nova legislatura 2018-2022 a més de donar continuïtat a les pràctiques dutes a terme fins al moment, tot plegat per tal de generar més debat i comunicació entre els professionals i institucions, i aportar d’aquesta forma valor afegit a tots els membres, poder compartir punts de vista i debatre sobre temes comptables i d’informació financera.

En el següent enllaç trobareu la nota de premsa sobre la renovació de càrrecs de la nova Junta de Govern ACCID.

nova junta govern accid

Novetats en els formularis dels Comptes Anuals per l’exercici 2017: Declaració d’identificació del titular real

L’aprovació el passat 20 de maig de 2015 per part del Parlament Europeu i el Consell de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, suposava pels estats membres de la UE l’obligació d’adequar les seves normatives i legislacions internes per tal de poder garantir que els propis estats eren capaços d’obtenir i conservar la informació sobre les titularitats reals en els seus Registres Centrals. Continua

Opinió tècnica de CatSalut i AQuAS sobre la situació i evolució econòmica de la salut

Publicat a la revista tècnica nº7 de maig de 2018 de les Comissions i Grups de Treball del Col·legi d’Economistes, us portem l’article d’opinió “Impacte de la crisi econòmica sobre la salut dels hospitals. Què ens diu al respecte la Central de Balanços?” per Anna Roman Martínez, responsable de la Central de Balanços de CatSalut, i Miquel Argenter i Giralt, gerent d’AQuAS, a través del qual ens fan un retrat de la situació i evolució de l’economia de la sanitat amb estadístiques que va poder tractar-se al dinar-col·loqui celebrat el dia 2 de febrer amb el mateix nom. Continua

Renda 2017. Principals Deduccions Autonòmiques a Catalunya

El passat 4 d’abril, s’inicià la Campanya de la RENDA 2017 (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml). Les principals deduccions autonòmiques aplicables a aquells contribuents amb residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a la present Campanya són:

Naixement o adopció d’un fill
  • 150 euros per al naixement o adopció d’un fill durant el període impositiu en la declaració individual de cadascun dels progenitors.
  • 300 euros en el supòsit de declaració conjunta d’ambdós progenitors.

Continua

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies