Nova Directiva sobre comptabilitat.

El 26 de juny s’ha publicat la Directiva 2013/34/UE, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE i es deroguen les Directives 78/660/CEE i 83 / 349/CEE. Aquesta nova Directiva s’emmarca en la política comunitària de disminució de càrregues administratives per a petites i mitjanes empreses, i l’harmonització dels requeriments en tots els països de la unió, establint un nou marc tant de les obligacions d’informació financera com dels principis comptables que han de regir a aquestes entitats, optant per no transposar les NIIF per a petites i mitjanes empreses a la normativa comunitària. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova fase del mecanisme de finançament per el pagament a proveïdors de CCAA i EELL.

Aquesta fase, que s’anuncia com la darrera, amplia tant l’àmbit subjectiu com l’objectiu de les anteriors fases per englobar deute comercial que en fases anteriors havia quedat exclòs.

Així, en l’àmbit local, a més dels Ajuntaments, Diputacions, Consells Insulars i Cabildos, i els seus ens dependents, s’inclouen en el mecanisme, sempre que no estiguin en dissolució, Les mancomunitats, els Consorcis íntegrament locals.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Devolució d’ingressos indeguts per quotes liquidades a la Seguretat Social.

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social poden sol•licitar la devolució total o parcial d’aquelles quanties que hagin ingressat de més per error. Els supòsits més freqüents són els següents:

  • Quan no s’ha donat de baixa a un treballador i l’empresa ha seguit cotitzant per ell a posteriori. Aquesta situació suposa un enriquiment injust de la Seguretat Social, per la qual cosa es pot demanar la devolució de les cotitzacions efectuades de més.
  • Quan s’ha aplicat de forma errònia una tarifa d’accidents que ha comportat un pagament superior per a l’empresa. Així mateix, quan, per error o desconeixement, l’empresa no ha aplicat una bonificació de quotes a la qual tenia dret.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Google i el (no) dret a l’oblit.

El passat 25 de juny de 2013, es van fer públiques les conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE), el Sr. Niilo Jääskinen, sobre el cas Google Spain S.L. i Google Inc contra l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, assumpte que li va ser plantejat a petició de l’Audiència Nacional. Comentar abans de tot que es tracta d’un document previ a la sentència que haurà de dictar el propi TJUE (prevista per finals d’any) i que tot i que no és vinculant, el sentit d’aquesta sol coincidir amb la dels seus lletrats.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Declaració de l’Impost sobre Societats 2012. Consideracions a tenir present en la liquidació de l’impost.

Durant les properes setmanes i fins el dia 25 de juliol, per a totes aquelles empreses i entitats que tenen com a data de tancament de l’exercici econòmic el 31 de desembre, hauran de presentar la Declaració Anual de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2012.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies