Principals claus del nou criteri de caixa en l’IVA. Aspectes comptables.

Les empreses que compleixin amb els requisits formals i vulguin aplicar el criteri de caixa hauran d’aplicar un control comptable exhaustiu dels comptes d’IVA, diferenciant-ne el que es troba facturat, del que es troba efectivament meritat (pel seu cobrament o pagament). A dia d’avui no existeix cap disposició legal que estableixi com ha d’efectuar-se aquest control comptable, si bé queda clar que caldrà efectuar un desdoblament dels comptes comptables d’IVA que permetin als empresaris efectuar el citat control. Un exemple del desdoblament d’aquest comptes podria ser: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Principals claus del nou criteri de caixa en l’IVA. Aspectes fiscals.

Amb la introducció d’aquesta nova mesura llargament reclamada, es preveu un canvi important per a les PIMES i autònoms, que podran aplicar el criteri de caixa (actualment criteri de meritament) a partir de l’1 de gener de 2014. Així, es presentaran les declaracions de l’IVA en funció que les factures emeses i rebudes hagin estat prèviament cobrades o pagades, amb les següents característiques: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La cotització a la Seguretat Social del estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes.

El 30 d’agost de 2013 s’ha publicat en el BOE la Resolució de 19 d’agost de 2013 de la Tresoreria General de la Seguretat Social per la qual s’autoritzen terminis de presentació de les altes i, si escau, les baixes i cotització a la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzin pràctiques acadèmiques externes.

Aquesta resolució es dicta com a conseqüència de la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 21 de maig de 2013, que declara íntegrament nul el Reial Decret 1707/2011, per un incompliment de forma amb i efectes des del dia 28 de juny de 2013. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Presentació de la Recomanació 1/2013 sobre l’ús del correu electrònic en l’àmbit laboral.

El passat 10 de setembre l’Autoritat Catalana de protecció de dades (APDCAT) va presentar la Recomanació 1/2013 sobre l’ús del correu electrònic en l’àmbit laboral (en endavant R 1/2013). L’objectiu resideix en donar pautes perquè les empreses puguin regular i controlar l’ús del correu electrònic en l’àmbit laboral, en tant que en els darrers temps era un dels temes més recurrents i presentava forces interrogants. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d’agost de 2013 relativa als atacs contra els sistemes d’informació per la qual es substitueix la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell.

El passat 1 de setembre va entrar en vigor la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d’agost de 2013 relativa als atacs contra els sistemes d’informació i per la qual es substitueix la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell (DOUE, nº L 218/8, de 14 d’agost de 2013).

L’objectiu principal és aproximar el dret penal dels estats membres en matèria d’atacs contra els sistemes d’informació, mitjançant un conjunt de normes mínimes sobre la definició de les infraccions penals i les sancions aplicables, així com millorar la cooperació entre les autoritats competents. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Normes de Consolidació del Sector Públic.

El passat 3 d’agost es va publicar al BOE l’ordre HAP/1589/2013 de 18 de juliol, per la que s’aproven les normes per la formulació de comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic. Aquestes normes s’han concebut com un pla marc per totes les administracions públiques, i pretenen ser un instrument de convergència amb les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic emeses per la IFAC. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies