Moratòria en el pagament del deute històric per cotitzacions a la Seguretat Social.

La Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1995 va establir una moratòria en el pagament del deute per cotitzacions a la Seguretat Social de les institucions sanitàries de titularitat pública o privades sense afany de lucre. Concretament, en la seva Disposició addicional Trentena s’aprovava una moratòria de deu any sense interessos i amb tres anys més de carència.

Per gaudir de la moratòria, les entitats acollides havien de mantenir-se al corrent de les quotes de Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, meritats a partir de l’1 de gener de 1995. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Deteriorament del valor dels actius – Noves normes de registre i valoració.

El passat 25 de setembre, es va publicar en el BOE la resolució de 18 de setembre de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten les normes de registre i valoració i informació a incloure en la memòria dels comptes anuals sobre la deterioració del valor dels actius. Amb aquesta resolució es pretén abordar el desenvolupament de les normes de registre i valoració del PGC, el PGC-PYMES i les NFCAC, sent aplicable per totes les empreses, a excepció d’entitats de crèdit, asseguradores i serveis d’inversió. En el cas d’empreses públiques, a les quals li siguin aplicable les normes aprovades per l’Ordre EHA/733/2010, i per a les entitats sense ànim de lucre subjectes al Reial Decret 1941/2011, únicament serà aplicable aquesta resolució per al registre de la deterioració de valor d’aquells actius que es considerin generadors de fluxos d’efectiu. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Prevenció del blanqueig de capitals i financiació del terrorrisme.

La regulació principal de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme es troba en la Llei 10/2010, de 28 d’abril. A grans trets, podem entendre aquesta regulació amb dues vessants:

  • Vessant preventiva, que inclouria totes les actuacions, procediments i mesures de caire organitzatiu i administratiu que pretenen evitar l’accés al sistema financer de béns i actius d’origen delictiu, a través de certes obligacions a persones jurídiques i persones físiques. La prevenció, a més de protegir el sistema financer, també col•labora amb els Tribunals de Justícia.
  • Vessant repressiva, que es configura amb un sistema punitiu a través de l’aplicació de la normativa específica i també del Codi penal. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova instrucció de comptabilitat local.

En el BOE del passat 20 de setembre de 2013 es van publicar les ordres per les quals s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local aprovada l’any 2004, per tal d’adaptar la comptabilitat de les entitats locals al Pla General de Comptabilitat Pública (endavant PGCP), aprovat per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril.

L’entrada en vigor tindrà lloc a partir de l’1 gener de l’any 2015, sent obligatori a partir de l’any 2017 la incorporació, en els comptes anuals, de la informació referent al cost de les activitats i dels indicadors de gestió, en el cas del model normal aprovat per la Ordre HAP/1781/2013. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Properes novetats en les declaracions tributàries causades pel criteri de caixa en l’IVA.

De cara a adaptar-se a les recents novetats legislatives, i més concretament en aplicació del criteri de caixa en l’IVA aprovat definitivament en la Llei 14/2013, de 27 de setembre de recolzament a l’emprenedor, es preveu que l’Agència Tributària publiqui properament diferents canvis normatius que afectaran al disseny i format les declaracions tributàries periòdiques i la seva presentació.

El més significatiu serà la renovació del model 303 d’autoliquidació trimestral o mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit, que agruparà els anteriors models 310 i 311 (Règim simplificat) i els models 370 i 371 i els fusionarà en un únic model 303. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sistema d’Incentius per a la Prevenció BONUS.

El sistema d’incentius per a la prevenció regulat pel Real Decret 404/2010 de 31 de març i l’Ordre TIN/1448/2010 de 2 de juny, permet reduir les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que contribueixin eficaçment a minvar la sinistralitat laboral i a realizar actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals.

Aquests Real Decret 404/2010 i l’Ordre TIN/1448/2010 estableixen les condicions de presentació i tramitació de les sol•licituds així com els requisits que les empreses han de complir per optar als incentius. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei de l’Emprenedor. Adéu als llibres en format paper.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, coneguda popularment com la “Llei de l’emprenedor”, ha incorporat algunes modificacions que en els tràmits preliminars havien passat desapercebuts per la immensa majoria. Una d’aquestes novetats destacables fa referència a la Legalització dels llibres comptables i més concretament a la supressió de la possibilitat de legalitzar-los en format paper: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada d’inici de temporada de Faura-Casas.

El passat 27 de setembre Faura-Casas va realitzar la jornada d’inici de la temporada 2013-2014, a la nova seu del Col•legi d’Economistes de Catalunya, situada a Plaça Gal•la Placídia de Barcelona.

Va ser una jornada on vam tractar temes d’informació general de Faura-Casas per tal d’encarar la nova temporada, així com un repàs dels principals esdeveniments importants de la nostra firma durant el 2013, com per exemple l’obertura d’una nova oficina a Madrid.

foto

_DSC0009

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Joan Pàmies participa al curs “nova gestió econòmica municipal en temps de crisi”.

El passat de 18 setembre, el nostre soci Joan Pàmies va participar en el curs de “nova gestió econòmica municipal en temps de crisi” de la UIMP- Centre Ernest Lluch.

La presentació de la seva ponència “dels costos dels serveis als costos estàndar la podeu trobar aquí:

Presentació Joan Pàmies

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies