Declaració de béns a l’estranger : Qui ha de presentar-la?

El proper dia 31 de març de 2014 finalitza el termini per a la presentació de la declaració béns i drets situats en l’estranger (Model 720), que per segon any han de presentar aquelles persones físiques o persones jurídiques residents a Espanya que tinguin béns i drets a l’estranger superiors en el seu conjunt a 50.000 euros, concretament:

  • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Informació dels valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
  • Informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Notes sobre l’aplicació del R.D.L. 16/2013.

A partir de l’entrada en vigor del RDL 16/2013, de 20 de desembre, les empreses hauran de cotitzar al règim general de la Seguretat Social per conceptes que fins ara estaven exclosos. Així mateix, la norma estableix l’obligació d’informar en cada període de liquidació de l’import de tots els conceptes retributius abonats als treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social.

La norma, va entrar en vigor el 22 de desembre de 2013, i per tant a partir d’aquesta data cal cotitzar i informar de les retribucions meritades per tots el conceptes.

No obstant la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de la Resolució de 23 de gener de 2014, ha autoritzat l’ampliació del termini de liquidació i ingrés dels nous conceptes computables a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social, corresponents als períodes de liquidació de desembre de 2013 a març de 2014. Els esmentats conceptes podran ser objecte de liquidació complementària i ingrés, sense aplicació de recàrrec o interès, fins al 31 de maig de 2014.

No obstant això l’obligació de comunicar a la TGSS els conceptes retributius abonats als treballadors mitjançant els fitxers informàtics habilitat, s’haurà de començar a enviar a partir de març de 2014.

Amb l’objectiu de garantir el compliment d’aquesta nova normativa, es presenta un quadre resum sobre aquelles retribucions que a partir del 22 de desembre de 2013, s’ha d’incloure a la base de cotització, així com aquells que hauran d’informar-se en el fitxer de “Conceptes Retributius Abonats”, a trametre mensualment a la Tresoreria de la Seguretat Social:

catala

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comentari sobre els requisits de les adjudicacions “in house”.

Les dificultats econòmiques del moment fan pensar més que mai a totes les organitzacions en com trobar solucions eficients i eficaces, tant pel què fa als serveis assumits a través de mitjans propis, com també amb serveis assumits a través de mitjans aliens.

La normativa actual de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, exclou del seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarrega a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic del mateix la realització d’una determinada prestació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mobile World Congress, jornada del 25 de febrer: Com gestionem la nostra privacitat en les aplicacions mòbils?

En el marc del Mobile World Congress, l’Autoritat Catalana de protecció de dades va portar a terme el 25 de febrer la jornada Com gestionem la nostra privacitat en les aplicacions mòbils?.

En un món cada vegada més applificat, i on les apps esdevenen un negoci (veure la darrera compra de whatsApp per Facebook) la jornada va presentar diversos reptes en referència a la seva privacitat. Aquestes impliquen a totes les parts que hi intervenen, ja sigui desenvolupador, propietaris de les aplicacions, fabricants de sistemes operatius, botigues d’aplicacions, com els propis usuaris, tot això malgrat que sovint no en som conscients. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies