Nova regulació europea sobre els assaigs clínics de medicaments d’ús humà.

El passat 27 de maig es va publicar al DOUE el Reglament (UE) núm. 536/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els assaigs clínics de medicaments d’ús humà.

Aquest Reglament, d’aplicació directa a tots els estats membres, deroga la Directiva 2001/20/CE, de 4 d’abril, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre l’aplicació de bones pràctiques clíniques en la realització d’assajos clínics de medicaments d’ús humà, que a Espanya es va transposar mitjançant el Reial Decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments.

Tot i que va entrar en vigor 20 dies després de la seva publicació, destaquem que en cap cas resultarà aplicable abans del 28 de maig de 2016 (art. 99), concretament 6 mesos després de la publicació de la nota d’avís que el portal i la base de dades d’assaigs clínics de la UE són operatius. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova resolució sobre transferències internacionals de dades.

Llum verda per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l´ús de les plataformes cloud de Microsoft, així es podria titular la Resolución de declaración de adecuación de garantías para las transferencias Internacionales de datos a los Estados Unidos como motivo de la prestación de Servicios de computación en nube.

L’extrema rigidesa del marc normatiu en referència a les transferències internacionals de dades suposa un obstacle per a la contractació de serveis en el núvol; doncs bé, Microsoft Corporation mitjançant la signatura de clàusules contractuals tipus entre exportador i importador (article 70.2 del RLOPD) legalitza el seu tractament de dades, però què són aquestes clàusules contractuals tipus? És formalitzar un acord de garanties entre l’importador (client) i exportador de les dades (Microsoft Corporation), amb l’autorització i vist i plau de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), és a dir; Microsoft ha facilitat un model de contracte (clàusules contractuals adoptades per la Comissió Europea en la seva decisió 2010/87/UE, i un acord suplementari de tractament de dades en el núvol) perquè l’AEDP el validi i permeti la transmissió de dades internacionals, evitant l’escull de l’autorització de cas a cas pel tractament de les dades. Així, Microsoft presenta a l’AEPD un model de contracte per a la seva validació que signaran tots i cada un dels clients, i que el reproduirà amb anàlogues garanties amb tot tercer que subcontracti. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.

Aquest reial decret desenvolupa, de conformitat amb la disposició addicional 79ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, el règim normatiu de les noves bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social, regulant entre d’altres l’objecte, l’àmbit d’aplicació, les exclusions, els requisits dels beneficiaris, la concurrència amb altres bonificacions i mesures de suport públic, la quantia màxima de les bonificacions i les condicions en què s’estableix la compatibilitat de les bonificacions amb les deduccions fiscals per R+D+i de l’article 35 de la llei de l’impost de societats.

Bonificació i Requisits.

La bonificació, consisteix en el 40% de la quota empresarial per contingències comuns i s’aplicarà respecte del personal investigador que reuneixi els requisits següents:

  1. estar inclosos en els grups 1 a 4 de cotització del Règim General de la Seguretat Social;
  2. que es dediquin, amb caràcter exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball, a activitats de R+D+i. A aquests efectes es considera que fins a un 15% del temps dedicat a tasques de formació, divulgació o similars computa com a dedicació exclusiva a activitats de R+D+i.
  3. el contracte pot ser de caràcter indefinit, en pràctiques o per obra o servei determinat. En aquest darrer cas el contracte ha de ser d’una durada mínima de 3 mesos. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrevista a Daniel Faura a la Vanguardia: “La veu dels auditors”.

El passat diumenge 22 de juny de 2014, Daniel Faura Llimós, soci fundador de Faura-Casas i President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, va concedir una entrevista a La Vanguardia, no us la perdeu!

Article Daniel Faura

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada tècnica: Contractes-Programes i Reestructuració del Sector Empresarial Local.

El passat dia 29 de maig es va realitzar una jornada tècnica de treball organitzada per ANEPMA (Asociació Nacional d’Empresas Públiques del Medi Ambient), l’Ajuntament de Sant Boi i CORESSA, amb l’objetiu de proposar alternatives en el nou marc jurídic en la gestió de les empreses públiques.

Van assistir al acte representants de diferents empreses públiques del pais como Màlag, Gijón, Arganda, Calvià, Manresa, Sabadell, Terrassa, Sta. Coloma de Gramenet…

El nostre soci Joan Pàmies va assistir com a ponent, a continuació adjuntem la seva ponència així com fotografies del acte.

Ponencia Joan Pàmies

Fotos

Imagen 082

Imagen 083

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies