Nou seminari sobre la reforma de la comptabilitat del sector públic local a Madrid.

Nou ‘Seminari sobre la REFORMA DE LA COMPTABILITAT DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL’, a Madrid.

El seminari es celebrará a Madrid, els dies 22, 23 i 24 d’octubre de 2014, en grups reduïts i amb els millors professionals del sector.

El seminari li ajudarà a conèixer les novetats que incorporen la nova ICAL i el nou PGCPAL per a fer front a la seva implantació el proper 1 de gener de 2015.

Para a més informació:

Informació Seminari

Inscripció

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

INFORMACIÓ D’INTERÈS FISCAL DURANT LES VACANCES.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL.

Com a novetat per a l’exercici 2014, es recorda que el termini de la declaració dels models de presentació mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol començarà el proper dia 1 d’agost i finalitzarà el 20 d’agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors.

En concret, es tracta dels següents models:

IVA: 303, 322, 340, 353, 380.

RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230.

En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà de l’1 al 15 d’agost.

  • NOTIFICACIONS D’HISENDA DURANT LES VACANCES.

Abans de marxar de vacances recordeu de sol•licitar els dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques amb l’Agència Tributària.

Els obligats tributaris que estiguin inclosos amb caràcter obligatori o voluntari, en el sistema de “Dirección Electronica Habilitada” (DEH) amb l’Agència Tributària, podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no podrà realitzar notificacions electròniques. Les principals característiques d’aquestes “vacances fiscals” són les següents:

  1. El número màxim de dies que es poden assenyalar són 30 dies en cada any natural.
  2. Els ‘dies de cortesia’ s’han de sol•licitar amb un mínim de 7 dies d’antelació al començament del període desitjat.
  3. És aplicable tan als obligats tributaris inscrits al DEH amb caràcter obligatori com voluntari.
  4. El retard en la notificació derivat dels ‘dies de cortesia’ designats per l’obligat tributari, es considerarà dilació del procediment no imputable a l’Administració, si bé haurà de quedar acreditat que la notificació podia haver-se posat a disposició de l’obligat tributari en la data seleccionada per ell.

La sol•licitud dels anomenats ‘dies de cortesia’ s’ha d’efectuar mitjançant la Seu Electrònica de l’Agencia Tributaria a traves del següent Link:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZN01.shtml

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Baixada de les Retencions a professionals al 15%

Si bé la reforma fiscal, encara en procés de tramitació, està previst que entri en vigor el proper 1 de gener de 2015, la publicació del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència ha aprovat algunes mesures que han d’aplicar-se de forma immediata des del propassat 5 de juliol.

Entre les normes aprovades cal destacar el canvi en el percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals que passa a ser el 15 per cent quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75 per cent de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici.

Així doncs, caldrà recórrer a les dades econòmiques del 2013 per a saber si resulta aplicable aquest nou percentatge reduït de retenció. En aquests casos el pagador podrà exigir al professional que certifiqui o justifiqui perquè aplica el percentatge de retenció reduït.

Amb la baixada de la retenció esmentada i les baixades previstes amb l’aprovació de la reforma fiscal, l’evolució dels percentatges de retenció a professionals seran els que es mostren a continuació:

retencions

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats del Reial Decret 413/2014 per el que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable.

Després de casi un any d’espera de la publicació del Reial Decret Llei 9/2013 de 12 de juliol, amb data 10 de juny s’ha publicat al BOE el Reial Decret 413/2014 de  6 de juny, que regula l’activitat de producció elèctrica a partir de fonts d’energia renovable.

Aquesta norma estableix les principals característiques del nou regim jurídic i econòmic de la producció d’energia elèctrica, i que serà d’aplicació, no únicament a partir de la data de publicació en el BOE, si no també a les liquidacions meritades a partir del passat 14 de juliol de 2013, amb caràcter retroactiu, d’acord amb el que disposava la disposició transitòria segona.

L’àmbit d’aplicació del nou Reial Decret recull a les principals categories d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i tractament de residus, noves o preexistents, independentment de quina sigui la potencia instal·lada, establint els drets i obligacions d’aquestes instal·lacions, i les particularitats dels seu funcionament en el mercat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies