Daniel Faura, guardonat amb el Premi “Mariano Zufía” a la trajectòria personal en el camp de l’Auditoria Pública.

Daniel Faura, Soci fundador de Faura-Casas Auditors Consultors, ha estat guardonat amb el Premi “Mariano Zufía” a la trajectòria personal en el camp de l’Auditoria Pública, convocat per la Fundació FIASEP, Fundació per a la Formació i Investigació en Auditoria del Sector Públic.

El premi té com a finalitat reconèixer la vàlua i trajectòria professional de persones que amb el seu treball i dedicació han contribuït a la millora de la fiscalització i control de fons públics, així com a la revalorització de la funció social de l’auditor públic.

L’acte de lliurament tindrà lloc en el transcurs del VI Congrés d’Auditoria en el Sector Públic que se celebrarà a Palma de Mallorca els dies 12, 13 i 14 novembre 2014.

Premi “Mariano Zufía”

Daniel

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bonificació a la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

El passat 5 de juliol va ser publicat el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

Entre d’altres mesures, regula el règim general del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya. El seu principal objectiu és millorar l’ocupabilitat i afavorir la inserció en el món laboral del col•lectiu de joves no ocupats ni integrats als sistemes d’educació o formació, sempre que siguin majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La finalitat és que aquest col•lectiu pugui rebre una oferta de treball, educació contínua, formació d’aprenentatge o període de pràctiques després d’haver acabat l’educació formal o quedar-se en atur.

S’estableixen mesures de suport a la contractació, i s’estableixen bonificacions per a la contractació de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Pel que fa les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, s’estableix que per a aquelles pràctiques obligatòries per a l’obtenció d’un títol, realitzades per estudiants universitaris i estudiants de formació professional, que tenen exclusivament el caràcter d’assimilats a treballadors per compte aliena a efectes de la seva integració en el Règim General de la Seguretat Social, quan hi hagi alguna retribució, tindrà una bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat Social a partir de l’1 d’agost de 2014.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dictamen conjunt sobre Internet de les coses.

Les Autoritats europees de protecció de dades, liderades per l’Agencia Española de Protección de Datos i la CNIL francesa, aprovaren a finals de setembre el primer Dictamen conjunt sobre internet de les coses.

En el document, s’acullen amb satisfacció les perspectives de beneficis econòmics i socials que pot suposar aquesta tecnologia, alhora que s’identifica i alerta dels riscos que aquests productes i serveis emergents puguin plantejar per a la privacitat de les persones, definint un marc de responsabilitats.

El Dictamen remarca les obligacions en matèria de protecció de dades dels diversos actors que participen en l’internet de les coses i es fa memòria dels drets que emparen els ciutadans en tot moment. Lluny de ser un treball teòric, s’il•lustra amb un conjunt de recomanacions pràctiques que van adreçades als grups involucrats en el desenvolupament d’aquesta tecnologia (fabricants, desenvolupadors d’aplicacions i gestors de xarxes socials, així com usuaris que utilitzin aquests equips connectats), amb la finalitat que els responsables acompleixin amb la legislació de protecció de dades. D’aquesta manera, els projectes que satisfacin aquestes expectatives, poden tenir una forta avantatge competitiva.

S’exposen també pautes d’utilitat en el desenvolupament d’estàndards tecnològics en l’internet de les coses, per tal d’identificar riscs d’aquesta tecnologia si no s’orienta amb un enfocament ètic i respectuós.

A grans trets, el Dictamen ofereix patrons de comportament i perfils en 3 escenaris: la tecnologia denominada wearable computing (per a portar posada), els dispositius capaços d’enregistrar informació relacionada amb l’activitat física de les persones i la domòtica.

Recordar que malgrat que els diversos objectes que conformen l’internet de les coses recullin trossos aïllats d’informació, les dades recollides a través de múltiples fonts i analitzades d’una altra forma o amb conjunció amb altres poden arribar a proporcionar aspectes específics d’hàbits, comportaments i preferències, configurant autèntics patrons de la vida de les persones.

  • Les Autoritats alerten de que l’usuari pot perdre el control sobre la difusió de les seves dades, en funció de si la recollida i el tractament de les mateixes es realitza o no de forma transparent.
  • De fet, el Dictamen adverteix que, en el cas que aquesta vigilància potencial arribés a produir-se, podria condicionar-se la forma en la què les persones es comporten en la vida real.

Més informació a:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2014/notas_prensa/common/sep_14/140924_NP_AEPD_Dictamen_IoT.pdf

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/communique-g29-avis-sur-linternet-des-objets/

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies