La modificació de l’article 7.8 de la llei de l’impost sobre el valor afegit.

El nostre soci Jordi Casals Company ha col·laborat amb la revista l’auditor del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb l’article: “La modificació de l’article 7.8 de la llei de l’impost sobre el valor afegit”, al qual podeu accedir en el següent enllaç:

Article Jordi Casals

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada “Auditor per un dia 2015”.

El passat 14 de maig, Faura-Casas  va acollir a estudiants que van participar en el projecte ‘Auditor por un dia’, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Moltes gràcies per la vostra visita!

IMG_20150514_103026

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Participació de Faura-Casas a la 6a Jornada del Sector Públic.

El passat 16 d’abril, es va celebrar la 6na Jornada d’Auditoria del Sector Públic, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

El nostre soci i President de la Comissió del Sector Públic de l’ICJCE, Pere Ruiz Espinós, va participar a l’acte com a coordinador de la taula de debat amb el títol “Riscos, control i retiment de comptes”.

Adjuntem el video del debat:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La qualificació dels rendiments obtinguts pels socis d’entitats mercantils amb la reforma fiscal.

La publicació de la nova Llei 26/2014 de l’IRPF, i concretament el darrer paràgraf de l’article 27.1, ha intentat aclarir una temàtica que era fruit de controvèrsia i de diverses interpretacions en els darrers anys. Des de l’1 de gener de 2015, dia en què entra en vigor la reforma fiscal, es consideraran ingressos d’activitats econòmiques (activitats professionals), en lloc d’ingressos de treball, els rendiment obtinguts pels serveis prestats pels socis treballadors de les seves societats, sempre que es compleixin aquestes dues condicions:

  • Que realitzin activitats qualificades com a professionals per l’Agència Tributària (aquestes activitats són les incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE).
  • Estar inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o una mutualitat alternativa. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

En data 13 de març de 2015 va ser publicada al DOGC la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, establint noves mesures per tal de poder donar compliment als objectius establerts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat pel 2015. Mitjançant aquestes reformes, es pretén dotar de major eficàcia a l’execució del programa de govern en els diferents àmbits de desenvolupament.

Aquesta Llei modifica un gran nombre de disposicions normatives. A continuació es farà un breu repàs dels aspectes objecte de regulació, fent especial consideració a les modificacions efectuades en matèria de contractació administrativa.

El títol I de la llei es dedica a la regulació de determinats tributs propis (modificacions en els tipus de gravamen dels residus, establiment del cànon de l’aigua per l’ús eficient dels recursos hídrics, etc.) i vers alguns tributs cedits (modificacions en el contingut formal de presentació de l’Import d’Actes Jurídics documentats). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats laborals, introduïdes pel Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures de ordre social.

Amb la publicació el passat 28 de febrer del Reial Decret-Llei 1/2015, entre d’altres disposicions, s’han aprovat dues noves mesures amb Foment d’ocupació: (Articles 8 i 9)

A) S’estableix un nou incentiu per a la creació d’ocupació estable que consisteix en la fixació d’un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comuns a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors.

Seran beneficiàries totes les empreses que contractin de forma indefinida i creuin ocupació neta. Els primers 500 euros de la base mensual de cotització empresatial, corresponent a contingències comuns quedaran exempts quan el contracte es celebri a temps complet. Quan el contracte es celebri a temps parcial, aquesta quantia es reduirà en proporció al percentatge en què disminueixi la jornada de treball, que no podrà ser inferior al 50 per 100 de la jornada d’un treballador a temps complet. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dia de trasllat de les oficines centrals de Faura-Casas

Benvolguts,

Tal com us vam anticipar recentment,  molt properament traslladarem les oficines centrals de Faura-Casas a un nou espai, en que continuarem donant-vos servei en unes noves i modernes instal·lacions.

Ens complau anunciar-vos que a partir del dilluns 11 de maig ja ens trobareu a les nostres noves oficines del  Carrer Còrsega, 299,  6a. Planta, codi postal 08008.

Tot i el canvi de domicili , els nostres telèfons i correus electrònics seguiran sent els mateixos que hem vingut utilitzant fins ara.

Esperem saludar-vos ben aviat personalment a les nostres noves oficines.

 

Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies