Participació de Faura-Casas en el Fòrum de l’Auditor 2015.

El dia 9 i 10 de juliol el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, va organitzar, com cada any, el Fòrum de l’Auditor Professional. Des de Faura-Casas, vam assistir i participar al Fòrum de diferents maneres. El nostre soci Jordi Casals va moderar una ponència sobre novetats comptables i fiscals a entitats no lucratives, i el nostre soci Pere Ruiz va presentar la ponència: Règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic.

Forum Sitges 2015 3

forum

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Visita alumni a les nostres noves oficines.

El passat 2 de juliol, vam rebre la visita dels nostres antics companys i amics, en una trobada que va ser una gran oportunitat de retrobar-nos, per a recordar i compartir vivències en el nou marc on es troben les nostres oficines. Moltes gràcies per la vostra visita!

alumni

alumni2

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Visita de treball de la Compagnie Fiduciaire, de França.

El passat 19 de juny, vam rebre a les nostres noves oficines la directiva de la Compagnie Fiduciaire, on vam intercanviar impressions referent al nostre sector i vam realitzar una sessió de treball al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Moltes gràcies per la visita, va ser molt enriquidora!

francesos

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rebaixa fiscal IRPF: retencions 2015.

Amb data 11 de juliol de 2015 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic (http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf).

Amb l’aprovació d’aquesta norma s’avança al 12 de juliol (data d’entrada en vigor del RDL) la rebaixa fiscal prevista pel 2016, tal i com ja ho va enunciar el President del Govern Espanyol el proppassat 3 de juliol.

Les principals mesures aprovades pel que es refereix a les retencions a compte de l’IRPF són les següents:

1- S’aprova per als treballadors per compte d’altri una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost, que, lògicament, determinarà una rebaixa generalitzada del tipus de retenció aplicable. No obstant, els pagadors podran aplicar la nova escala des de la data d’entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir des del 12 juliol 2015. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Legalització electrònica dels llibres dels empresaris.

El passat 8 de juliol la Direcció general dels Registres i del Notariat, va publicar la Instrucció d’1 de Juliol de 2015 de, sobre l’establiment de mecanismes de seguretat i xifrat dels fitxers dels llibres d’empresaris remesos electrònicament per a la seva legalització davant el Registre Mercantil.

Aquesta Instrucció complementa i aclareix l’anterior Instrucció de la mateixa Direcció general, de data 12 de febrer de 2015, sobre la legalització de llibres dels empresaris en aplicació de l’article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. L’aplicació d’aquesta Instrucció havia estat suspesa per la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, atenent al risc que es produïssin danys i perjudicis per la possibilitat d’accés de tercers a la informació confidencial continguda en aquests llibres, doncs “la resolució impugnada tal com està redactada [no] conté la més mínima regulació sobre les exigències de salvaguarda d’aquesta informació confidencial que es dipositarà als Registres Mercantils, i per tant podent accedir a ella tercers que es dirigeixin a aquests registres.

Legalització electrònica de llibres

Amb la regulació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris conforme a les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col•legiats, o els llibres de registres de socis i d’accions nominatives, han de legalitzar-se telemàticament en el Registre Mercantil després del seu emplenament en suport electrònic, dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

L’Ordre desenvolupa el Reial decret 625/2014, del 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes sobre la gestió de la situació d’incapacitat temporal.

Aquestes modificacions afecten principalment a l’expedició dels comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d’alta, amb l’objectiu de mantenir l’exactitud en la constatació de la malaltia o lesió del treballador i de la seva incidència en la seva capacitat per realitzar el treball. Per això, s’han establert uns protocols de temporalitat dels actes mèdics de confirmació de la baixa en funció de la durada del procés, la qual és fixada pel facultatiu conforme al seu criteri mèdic, explicant a tal fi amb unes taules de durada òptima basades en el diagnòstic, l’ocupació i l’edat del treballador.

S’aproven els models dels comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació de la incapacitat temporal que figuren en l’annex de l’Ordre ESS/1187/2015.

Es distingeixen quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons sigui la durada estimada:

a) Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals.
b) Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
c) Procés de durada estimada mitja: de 31 a 60 dies naturals.
d) Procés de durada estimada llarga: de 61 o més dies naturals.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies