7a Jornada d’Auditoria del Sector Públic.

El passat 21 d’abril de 2016, va tenir lloc la 7a jornada d’Auditoria del Sector Públic, destinada principalment a professionals dels diferents òrgans de control intern i extern del Sector Públic, a professionals que presten els seus serveis en àmbits de control d’entitats i empreses públiques així com a auditors i personal de firmes d’auditoria interessats en col·laborar en el control del Sector Públic.

Pere Ruiz Espinós, soci de Faura-Casas i President de la Comissió del sector públic de l’ICJCE, va realitzar la presentació al Dr. Castells de la conferència inaugural “El paper del sector públic a la economia actual”.

pere jornada
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada “Auditor per un dia 2016”.

El passat 19 d’abril, Faura-Casas va acollir a tres estudiants que van participar en el projecte ‘Auditor por un dia’, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Va ser un dia profitós on els estudiants van poder percebre de primera mà el dia dia de la feina d’auditor.

Moltes gràcies per la vostra visita!

auditorsperundia

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comissió d’Economia de la Salut: Dinar col·loqui amb el Sr. David Elvira.

Amb la presentació del  degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Sr. Joan B. Casas,  el passat 19 d’abril es va celebrar un dinar col·loqui amb la intervenció del Sr. David Elvira, director del Servei Català de la Salut. El dinar col.loqui va versar sobre el següent: Repensant el model de nou: rols del CATSALUT i de l’ICS”.

19 04 16- DINAR COLLOQUI-REPENSANT EL MODEL DE NOU- ROLS DEL CATSALUT I DE L'ICS (2)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Participació de Caterina Bartrons a la Taula rodona “Competències en Salut Digital per als nous professionals assistencials”.

El propassat 6 d’abril de 2016, la nostra col·laboradora Caterina Bartorns Pou, gerent de l’àrea jurídica de Faura-Casas, va participar en la Taula Rodona “Competències en Salut Digital per als nous professionals assistencials”, celebrada a la seu de la UVic-UCC.

Resum de la jornada:

Article

caterina

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ponència de Caterina Bartrons a la Sessió d’Actualització en Documentació Mèdica.

El propprassat dia 5 d’abril de 2016, la nostra col·laboradora Caterina Bartorns Pou, gerent de l’àrea jurídica de Faura-Casas, va participar com a ponent en la Sessió d’Actualització en Documentació Mèdica de la Societat Catalana de Documentació Mèdica; que es va celebrar a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

Programa de l’event:

http://www.academia.cat/files/425-9888-DOCUMENT/febrer.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrada en vigor de les Directives Europees de Contractació Pública 2014/24/UE i 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014.

El proppassat 18 d’abril de 2016, entraren en vigor les noves directives de Contractació Pública amb efecte directe sobre l’Estat Espanyol. Hem comentat en alguna ocasió les novetats aquestes directives de manera que en el present document volem incorporar les novetats sobre la matèria.

Tenint present que a data de la present nota informativa, no existeix normativa interna que hagi incorporat les modificacions efectuades per aquestes directives, considerem imprescindible conèixer les interpretacions efectuades pels òrgans consultius, a fi de clarificar un aspecte encara no regulat al nostre ordenament jurídic. Així doncs, el nostre objectiu en aquest post és proporcionar les referències de les recomanacions i informes efectuats per les Juntes Consultives de Contractació, tant en l’àmbit de l’Estat Espanyol com en l’àmbit català. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovada la reforma europea en protecció de dades.

Finalment, el passat 14 d’abril el Parlament Europeu va aprovar el bloc de mesures (I, II) en matèria de protecció de dades en el marc comunitari, i conclou així l’ambiciós – i necessari – projecte d’harmonització normatiu sobre privacitat i tractament de dades.

El primer bloc d’aquesta reforma inclou el nou (I) Reglament Europeu de Protecció de Dades, que deroga l’actual Directiva 95/46/EU, de 24 d’octubre de 1995, transposada a nivell estatal per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i desenvolupada posteriorment pel Reial decret 1720/2007 (RLOPD).

El Reglament, que entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) és d’aplicació directa a tots els estats membres, tanmateix el seu contingut no tindrà efectes fins passats 2 anys de la seva entrada en vigor, és a dir, pels voltants del segon semestre del 2018. Aquest és el marge que tindran les entitats per adaptar-se a les novetats del nou marc normatiu. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Exigibilitat de l’informe d’auditoria a societats amb nomenament d’auditor de caràcter voluntari.

Amb data 6 d’abril de 2016, el Butlletí Oficial de l’Estat va fer pública la Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, per la qual es rebutja el dipòsit dels comptes d’una societat corresponents a l’exercici 2014.

L’esmentada Resolució sorgeix de la sol·licitud d’una societat per a dipòsit dels seus Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2014 en el Registre Mercantil de la seva província, la qual, amb anterioritat a la sol·licitud de dipòsit, va inscriure auditor de comptes en el Registre. Per les característiques de la societat sol·licitant, aquesta pot presentar els Comptes Anuals de forma abreujada, sent l’auditoria de la mateixa de caràcter voluntari, no complint els límits exigits per la legislació vigent. La societat designa auditor per a tres exercicis i va inscriure el nomenament malgrat no estar obligada a verificació comptable, amb l’única finalitat de dur a terme una ampliació de capital per compensació de crèdits, donant compliment als supòsits de la Llei de Societats de Capital.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Amb efectes 1 de gener de 2015, s’ha modificat el règim especial aplicable a les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol que optin per tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents.

La principal novetat derivada de la nova regulació, és que la totalitat dels rendiments del treball obtinguts durant l’aplicació del règim especial s’entenen obtinguts en territori espanyol amb independència del país d’origen d’aquests. Per tant, els contribuents als que els sigui d’aplicació, hauran de tributar per la renda mundial respecte dels rendiments de treball obtinguts, quedant tot aquest rendiment, d’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2783/2015, sotmès a tributació a Espanya. D’altra banda es preveuen mecanismes per aplicar la deducció per doble imposició internacional. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Principals novetats fiscals derivades de la reforma fiscal de 2015 en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El passat 6 d’abril, s’inicià la Campanya de la RENDA 2015 (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml). La campanya d’enguany, arrenca amb una gran quantitat de novetats normatives introduïdes essencialment per la Llei 26/2014 per la que es modifica la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Llei que inclou novetats i modificacions que afecta a la elaboració de la declaració de l’IRPF de 2015.

A continuació enumerem algunes de les principals novetats i modificacions introduïdes per aquest cos legal.

Rendes del Treball

  • Tributació de les indemnitzacions per acomiadament que superin els 180.000 euros.
  • Reducció per període de generació, que passa del 40% al 30%, amb manteniment del límit de 300.000 euros/any.
  • Exempció de les rendes mínimes d’inserció establertes per les Comunitats Autònomes i altres ajudes per atendre a col·lectius en risc d’exclusió social, entre d’altres, amb l’import màxim anual conjunt d’1,5 cops l’IPREM.

Rendes de Capital Mobiliari

  • S’elimina l’exempció dels primers 1.500 euros cobrats per dividends i participacions en beneficis obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat.
  • Exempció dels rendiments positius derivats dels nous Plans d’Estalvi a Llarg Termini, sempre que el contribuent no efectuï disposició alguna del capital resultant del Pla abans de la finalització del termini de 5 anys a comptar des de la seva apertura.
  • Reducció per període de generació, que passa del 40% al 30%.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies