Graduació dels colaboradors de Faura-Casas al Màster Oficial de Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autonoma de Barcelona

Aquest dilluns es va celebrar al Col·legi d’Economistes l’acte de graduació del “Màster Oficial de Comptabilitat Superior i Auditoria” en el que hi han participat els nostres companys Marc González i Laura Hernández, que han estat fent les pràctiques del Màster amb nosaltres.

La nostra felicitació al Marc i la Laura per aquest títol i el reconeixement a l’esforç que han fet compaginant l’estudi del Màster amb la seva dedicació  a Faura-Casas.

Laura (2)Marc (2)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de les normes d’auditoria a Espanya

El passat 25 de juliol va ser publicada la resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de 15 de juliol, per la qual es sotmetien a informació pública les modificacions de les Normes Tècniques d’Auditoria, establint un període de dos mesos per la presentació d’al·legacions.

L’any 2013 varen ser publicades les Normes Tècniques d‘Auditoria, com a resultat de l’adaptació de les Normes Internacions d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES). Posteriorment, amb la publicació de la Directiva 2014/56/UE, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, i del Reglament UE 537/2014 del Parlament europeu i del Consell, sobre els requeriments específics per l’auditoria legal de les entitats d’interès públic, que establien nous requeriments als treballs d’auditoria, va donar lloc a l’aprovació de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, amb noves exigències respecte els treballs d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis que s’iniciïn a partir del 17 de juny de 2016.

De forma paral·lela l’IAASB ha finalitzat el procés de revisió de determinades normes internacionals d’auditoria, relacionades fonamentalment amb el procediment d’emissió i contingut de l’informe d’auditoria, el que motiva la necessitat per part del regulador estatal d’adaptar les Normes Tècniques d’Auditoria vigents.

Aquesta nova modificació de les normes aplicables a Espanya incorpora la NIA 701 “Comunicació de les qüestions clau de l’auditoria en l’informe d’auditoria emès per un auditor independent” i modifica les NIA-ES 700, 705,706,720 260 510,570, i 805.

La principal novetat que notaran els usuaris, d’acord amb la nova NIA-ES 701, serà la modificació del contingut de l’informe d’auditoria, en el que cal destacar l’obligació d’incloure els riscos més significatius considerats en la realització dels treballs d’auditoria, i la resposta que s’ha donat als mateixos, o sigui els procediments d’auditoria aplicats. Aquesta part del treball, que fins ara quedava com a documentació interna de l’arxiu de l’auditor, passa a formar part de la informació pública, per tant es dona una rellevància molt significativa ja no a la informació de la pròpia empresa, si no al treball realitzat per l’auditor per arribar a la seva opinió.

Altres modificacions en l’informe d’auditoria serà la inclusió d’aspectes relacionats amb la independència de l’auditor, com la data de designació, els serveis prestats per l’auditor diferents a la auditoria, etc.

Caldrà veure fins a quin punt aquesta informació acabarà sent un informació estandarditzada  més (o camufladament especifica), o serà una informació útil per a tercers interessats  a entendre els riscos que realment s’enfronten els auditors en el moment de formar-se una opinió, i el que és més important, si servirà per aclarir realment els riscos de la pròpia entitat auditada, que a la fi, és el que un lector esperaria trobar en una informació financera realment transparent.

BOE

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Privacy Shield una nova certificació per a les transferències internacionals de dades

En l’ àmbit de les transferències internacional de dades entre la UE i Estats Units, es va derogar l’antic Safe Harbor, en el qual es fonamentaven les transferències de dades entre la UE i Estats Units. Aquest ha estat substituït pel  nou acord Privacy Shield, entès com una nova certificació d’adequació a la protecció de dades de la UE.

Des de  l’ 1 del passat mes d’agost les empreses poden certificar-se davant el Departament de Comerç d’ Estats Units. És important indicar que, encara que hi ha més de vuitanta empreses certificades,  únicament Microsoft està inscrita des del primer dia. Tot i així es troben a faltar empreses i grans organitzacions relacionades amb el cloud o mailing.

Es pot consultar la llista d’empreses adherides a Privacy Shield a la página web oficial:  https://www.privacyshield.gov/list

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar les declaracions models D4, D8 i 360

El proper 30 de setembre finalitza el termini per presentar les següents declaracions:

  • Els nous formularis models D4 i D8, adaptats a la Resolució de 27 de juliol del 2016 i que va entrar en vigor l’1 de setembre de 2016:

Model D4: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals.

Model D8: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió espanyola en entitats estrangeres.

 

Podeu trobar més informació al respecte clicant el següent enllaç.

 

  • El formulari Model 360, que el presentaran per via telemàtica, els empresaris o professionals que estiguin establerts al territori espanyol i que hagin de sol·licitar la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades a la Comunitat Europea.

 

Podeu trobar més informació al respecte clicant el següent enllaç

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El nostre soci fundador i degà del col·legi d’economistes Joan B. Casas conversant sobre el futur de la indústria catalana.

En aquest enllaç veureu el nostre soci fundador i degà d’economistes Joan B. Casas a la tertúlia sobre el futur de la industria de Catalunya en el programa el Punt Avui TV :

El degà del CEC participa en una tertúlia sobre la indústria a Catalunya a ‘El Punt Avui TV’

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La nostra sòcia Mª Josep Arasa participa en el Programa Parlament-Empresa

La nostra sòcia MªJosep Arasa participa en la sessió al Parlament sobre mobilitat sostenible, dintre del Programa Parlament-Empresa.

La sessió va ser presidida per  Carme Forcadell la qual va destacar l’importància de l’intercanvi entre empreses i diputats, que “coneguem els projectes empresarials del país” i també que els empresaris coneguin l’activitat legislativa, i s’ha referit a la mobilitat sostenible com un “tema fonamental” i un “sector estratègic”.

El programa de la jornada va incloure la visita a les cotxeres del tramvia de Barcelona. Així mateix, els diputats s’han endinsat en el coneixement d’altres varietats de transport elèctric sense catenària, com ara autobusos, turismes, furgonetes i bicicletes, i coneixeran també de prop, entre altres qüestions, el funcionament dels punts de recàrrega elèctrica, la moto elèctrica i el ‘motosharing’.

En aquest enllaç podreu observar les imatges: parlament

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El nostre soci funcdador i president del CCJCC entrevistat al diari Expansión

El passat 20 de setembre el diari Expansión va publicar una entrevista de la periodista Marisa Anglés, realitzada al Sr. Daniel Faura soci fundador de Faura-Casas i president del Col·legi de Censors Jurats de Comtes de Catalunya (CCJCC).

Públicació dirari Expansión

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

S’elimina l’obligació de les empreses de disposar del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball

El passat 12 de setembre es va publicar l’Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el model de diligència d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la qual ressenyem el seu contingut més rellevant.

Aquesta norma regula els fets i actes que s’han d’incorporar a les diligències que documentin l’actuació dels òrgans de la Inspecció laboral, el seu format i la seva remissió als subjectes inspeccionats, i entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE.

L’aspecte més destacable de l’Ordre es que s’elimina l’obligació dels interessats d’adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per a la realització d’aquestes diligències (l’anteriorment conegut com a Llibre de visites, que ja solament existia en format electrònic), si ben els interessats hauran de conservar a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social els Llibres de Visites així com els models de diligència estesos amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordre, per un període de cinc anys, a comptar des de la data de la darrera diligència realitzada.

Així mateix durant aquest període, la Inspecció de Treball i Seguretat Social conservarà les diligències efectuades en els Llibres de Visites Electrònics.

A partir de l’entrada en vigor de la Ordre, la diligència s’estendrà en el model previst en l’annex de la mateixa i podran utilitzar-se els mitjans electrònics per a la seva elaboració.

El funcionari actuant remetrà o lliurarà a l’empresa copia d’aquesta diligència, una altra còpia de la mateixa, si escau, als delegats de prevenció (art. 40.3 de la LPRL), i quedarà una altra a poder del funcionari, per al seu posterior arxiu.

La remissió de la còpia de la diligència als subjectes inspeccionats podrà realitzar-se per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

La obligació de conservació

Cada exemplar de diligència lliurat o remès a l’empresa, haurà de ser conservat a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de cinc anys, a partir de la data d’expedició de cadascun d’ells.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies