Article de Joan B. Casas al diari Expansión

El passat set de novembre el diari “Expansión” va publicar un article d’opinió del nostre soci fundador Joan B. Casas. En l’esmentat article es destaca la necessitat d’aglutinar el talent científic com a eina de progrés.

“El Talento necesario”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Article del nostre col·laborador Albert Ainchil a la revista del BKR International

Sota el títol “Branches have to pay taxes in Spain although the invoices were issued  by the Head Office located abroad” es va publicar a la revista Tax Bulletin de BKR International, l’article del nostre col·laborador Albert Ainchil relatiu a la tributació a Espanya de les filials d’empreses multinacionals.

En aquest enllaç podeu llegir l’article complert:

Branches have to pay taxes in Spain although the invoices were issued by the Head Office located abroad

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les filials tributen a Espanya

El nostre colaborador Albert Anchil va públicar un article en el BKR.

Les filials tributen a Espanya tot i que les factures estiguin emeses per la matriu l’ocalitzada fora del territori.

Les filials tributen a Espanya

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat

El passat 20 de setembre va ser publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de la Direcció general dels Registres i del Notariat de 27 de juliol de 2016, en la qual s’estableix que “No es pot inscriure una ampliació de capital amb càrrec a reserves voluntàries, si deduïdes les pèrdues i reserves negatives que figuren en el balanç, no queden reserves disponibles suficients per aplicar-les a l’augment de capital“.

El capital social, atorga un dret de propietat sobre el patrimoni de la societat als socis  d’acord amb la seva participació i suposa una garantia front a tercers.

Per tant, l’important no es el pur reflex de la partida de reserves del balanç que serveix de base a l’ampliació, sinó que aquest tingui reserves disponibles suficients, deduïdes las pèrdues i  reserves negatives per aplicar-les a l’augment de capital.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

“Congreso de Auditoría del Sector Público”

El nostre soci Pere Ruiz va participar al “Congreso de Auditoría del Sector Público” organitzat per la Fundación FIASEP i que es va celebrar a Toledo els dies 17 i 18 de novembre, on va moderar una sessió sobre els efectes de la “Revolució Digital“ en l’auditoria pública.

IMG_2968_e

 

 

IMG_2965_e

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El nostre soci Pere Ruiz va participar al “Congreso de Auditoría”

El nostre soci Pere Ruiz va participar al “Congreso de Auditoría” organitzat pel Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) i que es va celebrar a Málaga els dies 27 i 28 d’octubre, on va presentar una ponència sobre el Nou Model Control Intern de les entitats Locals. Igualment, com a President  de la “Comisión de Auditores del Sector Público de ICJCE” va ser entrevistat per l’Agència Europa Press en la notícia sobre el congrés.

Vídeo de l’entrevista

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La finalització dels contractes d’interinitat del personal de laboral de l’administració pública

La Sala Quarta del Tribunal Suprem en sentència de 19 de juliol del 2106, es planteja si un contracte laboral temporal d’interinitat per substitució, – en el cas jutjat, per substituir a un concret funcionari al que se li havia concedit una comissió de servei -, es pot extingir vàlidament quan finalitza la comissió de servei del substituït qualsevol que hagués estat la durada d’aquesta, fins i tot sobrepassant la reglamentàriament establerta o si, per contra, d’haver-se mantingut la referida situació de comissió de servei durant un període superior al contemplat en la normativa aplicable per a aquesta situació, el contracte temporal ha de convertir-se en indefinit (no fix) en el moment que va desaparèixer la causa que justificava la temporalitat. I que el cessament acordat per l’empresa pública és factible qualificar-ho d’acomiadament.

El Tribunal Suprem entén que el contracte d’interinitat per substitució va ser vàlidament extingit per l’empresa en finalitzar la situació de comissió de serveis que gaudia el substituït.

Raona per a això que l’article 15.1.c de l’Estatut dels Treballadors en relació amb l’art. 4.2.b) del RD 2720/1998, vigent al temps de subscriure’s el contracte d’interinitat, no establia la conversió del mateix en indefinit per la superació dels teòrics terminis de durada del mateix, perquè disposava que el contracte subsistia per la durada de l’absència del treballador substituït, mentre no es reincorporés. Raó per la qual, al no existir limitació legal o reglamentària respecte a la durada del contracte d’interinitat, cal entendre que el contracte subsisteix en tant que el substituït conserva el dret a reincorporar-se al seu lloc de treball.

Sentència 674/2016 de 19 Juliol 2016.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Més implicacions de la nova Llei de Procediment Administratiu: El còmput dels terminis.

Tal i com ja vàrem exposar en la nostra Newsletter del mes d’octubre (Article sobre aquesta llei en l’àmbit jurídic de Faura-Casas), el passat 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

Una de les principals novetats introduïda per la nova Llei, en el Capítol II del Títol II, és el nou còmput de terminis dins de l’àmbit administratiu, establint per al seu còmput les següents regles:

  • Llevat que per llei o en el dret de la Unió Europea es disposi un altre còmput, quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entendran que aquestes són hàbils. Considerant que seran hàbils totes les hores del dia que formin part d’un dia hàbil.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Què cal tenir en compte abans d’acabar l’any? Principals comunicacions Censals a Hisenda

Abans que acabi l’any, i durant els mesos de novembre i desembre, és el moment de fer una valoració de les obligacions tributàries a les que estarà subjecte la nostra entitat a fi i efecte de valorar la conveniència de realitzar alguna acció davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que permeti optimitzar-ne la tributació.

Seguidament, es plantegen el terminis per realitzar les inscripcions, renúncies o comunicacions a règims especials dels diferents impostos de cara al proper any:

Captura

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrevista Joan B. Casas al programa Valor Afegit

El nostre soci fundador de Faura Casas i degà del Col.legi d’Economistes de Catalunya parla sobre l’impacte de la victòria de Donald Trump en l’economia europea i catalana. També sobre com afectarà a les empreses la nova llei d’Auditoria.

En aquest enllaç veureu la entrevista:

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/valor-afegit-16112016/video/5632094/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies