Fixat el salari mínim interprofessional per al 2017 i la revalorització de les pensions per a l’exercici 2017.

El passat mes de desembre es va publicar el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017

Aquest Reial decret fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2017 en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes.

Per als treballadors eventuals i temporers dels quals el seu servei a una mateixa empresa no excedeixi de 120 dies, s’estableix una quantia mínima de 33,51 euros per jornada legal en l’activitat, i per als empleats de la llar de 5,54 euros per hora efectivament treballada . (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial decret llei 1/2017 Mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl

Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener. Estableix mesures que facilitin la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

Feu click en aquest enllaç

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Com optimitzar la tributació dels executius amb mobilitat internacional.

Faura-Casas, com a membre de l’organització BKR International, ha col·laborat amb la societat britànica Blick Rothenberg en el projecte d’investigació a nivell mundial relatiu a la tributació d’executius amb mobilitat internacional.
L’estudi internacional s’ha centrat en els directors, executius i treballadors que presten serveis per a entitats multinacionals. Es tracta d’un informe global, amb la participació d’empreses associades a BKR, amb un anàlisi crític per ajudar i comprendre les “millors” i “pitjors” localitzacions mundials des d’una perspectiva tributària. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolució de l’ICAC sobre modificació de NIAS-ES sobre informes

En data 31 de desembre de 2016 (BOE 316) es va publicar la Resolució de 23 de desembre del “Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas”, per la que es publica la modificació de determinades Normes Tècniques d’Auditoria i del Glossari de termes.

Feu clic en aquest enllaç

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació del Pla General de Comptabilitat Pública

En data 28 de desembre de 2016 (BOE 313) es va públicar l’ Ordre  HFP/1970/2016,  de  16  de  desembre,  per  la  qual  es  modifica  el  Pla general  de  comptabilitat  pública,  aprovat  per  l’Ordre  EHA/1037/2010,  de  13 d’abril.

Feu clic en aquest enllaç

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Requeriment de l’informe d’auditoria per al dipòsit de comptes anuals de societats no obligades a auditar, quan hagin nomenat i inscrit auditors de comptes al Registre Mercantil.

El BOE del proppassat 7 de gener de 2017 publicava la Resolució de 15 de novembre de 2016, de la Direcció General dels Registres i el Notariat que es pretén aclarir si es fa necessari la presentació de l’informe d’auditoria en el moment de dipositar els Comptes Anuals en el Registre Mercantil per a aquelles societats no obligades a auditar-se segons normativa vigent, però amb un nomenament d’auditors inscrits en el mateix Registre.

Per aclarir aquesta qüestió plantejada, cal retrocedir a Resolucions publicades anteriorment. En concret, la Resolució de 15 de març de 2016 de la mateixa Direcció General. Tot i no ser vigent el nou redactat de l’article 279 de la Llei de Societats de Capital, aquest aclareix els possibles dubtes sorgits en aquest sentit indicant el següent:

Els administradors presentaran també, l’informe de gestió, si fos obligatori, i l’informe de l’auditor, quan la societat estigui obligada a auditoria per una disposició legal o aquesta s’hagués acordat a petició de la minoria o de forma voluntària i s’hagués inscrit el nomenament de l’auditor al Registre Mercantil”. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ponència Catsalut

FAURA-CASAS participa en una sessió tècnica organitzada pel Servei Català de la Salut el proppassat divendres  20 de gener, presentant la ponència “L’IVA en la prestació de serveis públics per part d’entitats dependents de l’Administració”, i que va comptar amb l’assistència de directius i tècnics de les entitats vinculades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

IMG (2)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comissió d’Economia de la Salut: Dinar col•loqui: “El projecte de Pressupost del Departament de Salut 2017 en el marc dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya”.

Amb la presentació de la Vicepresidenta de la Comissió d’Economia de la Salut, la Sra. Maria Josep Arasa i  a càrrec de la Sra. Anna Tarrach, directora General de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i del Sr. Salvador Maluquer, director de l’Àrea de Recursos Econòmics del CatSalut , el 19 de gener, fou celebrat un dinar col·loqui sobre el projecte de Pressupost del Departament de Salut pel 2017.

dinarcol

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

No s’han modificat els límits d’auditoria.

El passat 17 de desembre fou publicat el Reial Decret 602/206, de 2 de desembre, pel que es modifica el Pla General de Comptabilitat amb aplicació pels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener del 2016. Ara be, això no ha suposat cap variació en els límits d’auditoria.

El Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix en els seus articles 257 i 263 els límits per formular el balanç abreujat i els de auditoria obligatòria respectivament. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació del “Document Tècnic Ratios Sectoriales 2015” per part de l’ACCID

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció ha publicat el Document Tècnic Ratios Sectoriales 2015 realitzat en col.laboració amb la UPF Barcelona School of Management.

Aquesta publicació inclou balanços, comptes de resultats i 25 ratios de 166 sectors, distingint la mitjana de les empreses i la mitjana de les empreses amb beneficis, i segmentant les empreses grans de les mitjanes i petites.

Adjuntem el link del Document Tècnic Ratios Sectoriales

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies