Conferència: Adaptació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

El pasat 29 de gener, es va dur a terme la conferència: “Adaptació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades. La figura del delegat de protecció de dades”, a la seu del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i realitzada per Caterina Bartrons, gerent de Serveis Jurídics de Faura-Casas.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Guia pràctica de compra segura a internet

El 18 de desembre de 2017 es va presentar la Guia pràctica de compra segura a internet per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i la Policia Nacional, amb els consells més rellevants a l’hora de realitzar compres online, així com els drets a què estan subjectes els usuaris. La guia s’acompanya de set fitxes que recullen recomanacions d’utilitat molt concises.

Guia pràctica de compra segura a internet

Fitxes de recomanacions

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i condicions i procediments de retenció de recursos dels règims de finançament

A efectes de garantir el compliment per part de les administracions públiques de la normativa en matèria de morositat, la llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre va introduir un conjunt de mesures a aplicar progressivament a partir de l’exercici 2013. Amb aquest objectiu i a efectes de desenvolupar la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors i les condicions i procediments de recursos dels règims de finançament previstos a la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es va aprovar posteriorment el Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligació de presentar el model 390 del resum anual d’IVA

El model 390 és la declaració del resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit i, per tant,  ha de coincidir amb l’acumulatiu dels models 303 presentats durant l’any. No obstant, aquest model no l’han de presentar tots els subjectes passius de l’IVA.

Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració resum anual tots aquells contribuents que tinguin l’obligació de presentar autoliquidacions periòdiques trimestrals de l’IVA (model 303), quedant exonerats de la presentació aquells subjectes passius de l’Impost obligats a presentar autoliquidacions periòdiques amb un període de liquidació trimestral, que realitzin exclusivament les activitats següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Conferència: Adaptació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

El dia 29 de gener a les 18:00h, Caterina Bartrons, gerent de Serveis Jurídics de Faura-Casas, durà a terme la conferència: “Adaptació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades. La figura del delegat de protecció de dades”, a la seu del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Amplieu la informació clicant en aquest enllaç.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Discriminació: injustícia i pèrdua de talent

Article de Daniel Faura publicat als Diaris de Girona i de Terrassa els dies 16 i 21 de desembre respectivament.

Discriminació: injustícia i pèrdua de talent

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dinar col·loqui “Impacte de la crisi econòmica sobre la salut dels hospitals. Què ens diu al respecte la Central de Balanços?”

El proper dia 1 de febrer a les 14:00h. tindrà lloc el dinar-col·loqui “Impacte de la crisi econòmica sobre la salut dels hospitals. Què ens diu al respecte la Central de Balanços?“, organitzat per la Comissió Econòmica de Salut, presididia per la nostra sòcia Maria Josep Arasa, i presentat pel nostre soci fundador Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Amplieu la informació a través d’aquest enllaç.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Faura-Casas celebra el Nadal amb tots els seus col·laboradors

Dinar de Nadal 2017

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aspectes rellevants de les últimes publicacions legislatives en l’àmbit laboral

A continuació, detallem els aspectes més rellevants de les últimes publicacions legislatives per al 2018, referents a l’àmbit laboral:

A.  Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.

  • Estableix l’increment del salari mínim interprofessional per a 2018 en un 4% respecte a l’establert per al 2016.
  • Aquest Reial decret fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2018 en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes.
  • Per als treballadors eventuals i temporals, el servei dels quals no excedeixi de 120 dies a una mateixa empresa, s’estableix una quantia de 34,85 euros per jornada legal en l’activitat, i pels empleats de la llar de 5,76 euros per hora efectivament treballada.
  • En els convenis col·lectius vigents a 1 de gener de 2017 que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència per determinar l’increment del salari base i/o complements salarials, es tindrà en compte el salari mínim interprofessional establert per a l’any 2016 de 21,84 euros/dia o 655,20 euros/mes incrementat en un 2%.
  • Els convenis col·lectius que van entrar en vigor després de l’1 de gener de 2017, i que continuen vigents a 26 de desembre de 2017, tindran en compte el salari mínim interprofessional establert per a l’any 2017 de 23,59 euros/dia o 707,60 euros/mes com a referència per determinar l’increment del salari base i/o complements salarials.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Seminari “Control Interno en la Administración local” previst pel març de 2018

Els propers dies 14, 15 i 16 de març, se celebrarà a Madrid el seminari “El Control Interno en la Administración local”, patrocinat per Faura-Casas, i en el qual participarà el nostre soci Pere Ruiz Espinós com a ponent.

Aquest seminari va dirigit a interventors, secretaris-interventors i, en general, a qualsevol empleat públic amb responsabilitat en les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.

Programa del seminari Control Intern – març 2018

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies