Benestar al treball, major productivitat

Treball i felicitat

Avui dia no n’hi ha prou amb les polítiques retributives per aconseguir un estat òptim de benestar a la feina. Són molts els factors que actuen com a obstacle per assolir aquest benestar, entre els que es compten factors preocupants com l’estrès laboral, l’assetjament, conflictes interpersonals no atesos, la manca d’un bon lideratge, la pèssima gestió d’algunes organitzacions per part dels directius, la manca de diàleg empresa-treballador, etc. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Noves consideracions sobre la remuneració dels administradors

La Sala de lo Civil del Tribunal Suprem (TS) en la sentència número 98/2018, de 26 de febrer, ha modificat el criteri mantingut fins a la data per la major part de la doctrina i també de la Direcció General del Registre i Notariat (DGRN), en relació amb el sistema de remuneració dels administradors, en concret, pel que fa a la dualitat existent entre els “administradors en la seva condició de tals” i els “consellers executius”, previstos en els articles 217 i 249 de la Llei de societats de capital (LSC), respectivament, la qual desapareix i passa a ser una relació cumulativa, és a dir, el TS considera que el règim general previst en els esmentats articles és aplicable a tots els administradors, inclosos també els consellers delegats o executius. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei de contractes del sector públic. Novetats introduïdes per la Llei 9/2017

El passat 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014; derogant el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), així com totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que disposa la LCSP.

La nova Llei de Contractes ja s’aplica als expedients de contractació iniciats amb posterioritat a la seva entrada en vigor, entenent pel seu inici la publicació de la convocatòria de la licitació mentre que els contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor de la LCSP es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

Essent conscients de les considerables novetats que aquest canvi normatiu comporta, des de Faura-Casas hem cregut oportú traslladar-vos una presentació on es recullen les principals novetats d’aquest canvi de paradigma en l’àmbit de la Contractació Pública, restant a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Portada cat1

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Seminari “Control Intern de les Entitats del sector Públic Local”

El dia 16 de març, el nostre soci Pere Ruiz Espinós va presentar una ponència en el seminari “Control Interno de las Entidades del Sector Público Local“, a Madrid, organitzat per BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. i patrocinat per Faura-Casas.

En el seminari es varen tractar, de forma pràctica, casos reals d’implantació del nou model de control financer permanent en administracions públiques, el qual permet substituir l’antic model basat en la tradicional funció interventora, i permetrà, d’aquesta forma, utilitzar els recursos destinats al control intern de les entitats locals d’una forma més eficaç i eficient. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Campanya de l’Impost sobre la Renda 2017 (novetats i calendari)

El pròxim 4 d’abril començarà la Campanya de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2017. Malgrat que des del passat 15 de març ja es poden obtenir les dades fiscals dels contribuents a través de l’aplicació mòbil (novetat d’aquest any) creada per l’Agència Tributària per a la campanya, no serà fins al pròxim 4 d’abril que ja es podran presentar les oportunes Declaracions.

Aquest any la campanya s’allargarà fins al 2 de juliol, atenent que l’últim dia habitual (30 de juny) és dissabte, i la data límit per a la presentació tant del model 100 (IRPF) com del model 714 (Impost sobre Patrimoni) s’ajorna fins al següent dia hàbil. No obstant, per aquells contribuents els resultats de les declaracions dels quals sigui a ingressar, i desitgin domiciliar els pagaments, la data límit serà el pròxim 27 de juny. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dinar-col·loqui “Reptes per a un nou model d’Estat del Benestar. Salut i Dependència”

Amb el lema “Cap a un model eficient i equitatiu”, el Col·legi d’Economistes organitza el Tercer Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, amb aportacions al voltant de 13 eixos i amb una presentació final de conclusions prevista pel 17 de maig al Palau de Congressos de Barcelona.

L’Eix 7 és el de “L’Estat del Benestar, nivell i perspectives”, i sota aquest Eix s’inclou l’abordatge dels reptes actuals i perspectives de futur de l’àmbit de Sanitat i Dependència.

La Comissió de Salut presentarà i debatrà les aportacions en aquests àmbits en el dinar-col·loqui “Reptes per a un nou model d’Estat del Benestar. Salut i Dependència” que es realitzarà el dia 25 d’abril. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ordre ESS/214/2018 per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social

Publicada l’Ordre ESS/214/2018, d’ 1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social.

Per mitjà de l’Ordre ESS/214/2018, s’estableix l’obligació a tots els autònoms a incorporar-se al Sistema RED de la Tresoreria de la Seguretat Social. El termini màxim per a donar-se d’alta és de sis mesos a comptar des de l’ 1 de març. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Articles de Joan B. Casas sobre economia i fiscalitat

Recentment s’han publicat diversos articles de Joan B. Casas, soci fundador de Faura-Casas i degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, sobre l’economia i la fiscalitat actuals, publicats en diferents diaris.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reunió-Breakfast de Grup20

El dia 6 de març, va tenir lloc una reunió de Grup20, associació que integra la majoria de firmes mitjanes d’auditoria i de la qual el nostre soci Pere Ruiz n’és vicepresident, i què va comptar amb el Sr. Ferran Rodríguez, que recentment ha pres possessió del càrrec de President del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). En aquesta reunió, el President de l’ICJCE va fer una exposició de quins seran els eixos estratègics de la seva presidència, així com també sobre diversos aspectes vinculats a l’actualitat de la professió, especialment el projecte del nou Reglament de la Llei d’Auditoria i el futur de l’ICAC com a organisme regulador.

Els membres de Grup20, com a representants del sector de firmes mitjanes d’auditoria, van poder plantejar també al President de l’ICJCE els reptes que en un futur immediat té l’activitat de l’auditoria, entre els quals destaquen la nova normativa d’informes, els problemes per a la captació i retenció de professionals, la política d’honoraris i el control de qualitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Avantprojecte de Llei de Secrets Empresarials

El Ministeri de Justícia acaba d’obrir a tràmit d’informació pública del nou Avantprojecte de Llei de Secrets Empresarials que suposa la transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva (UE) 2016/943, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets empresarials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites, aprovada pel Parlament i el Consell Europeu el 8 de juny de 2016.

El text busca protegir a les empreses de pràctiques deslleials que persegueixen l’apropiació indeguda de secrets empresarials, a través del robatori, la còpia no autoritzada, l’espionatge econòmic o l’incompliment dels requisits de confidencialitat. La informació que es protegeix comprèn no només coneixements tècnics, sinó també dades empresarials relatives a clients i proveïdors, plans comercials i estudis o estratègies de mercat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies