Novetats ICAC: Valoració i registre dels ingressos per lliurament de bens i prestació de serveis

En data 3 d’octubre d’enguany l’ICAC ha sotmès al tràmit d’audiència per rebre observacions dels interessats, una resolució per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.

Aquesta resolució deriva de la Norma Internacional d’Informació Financera 15: Ingressos d’Activitats Ordinàries procedents de contractes amb Clients que estableix els principis de presentació de la informació financera sobre la naturalesa, l’import, calendari i incertesa dels ingressos d’activitats ordinàries i fluxos d’efectiu que sorgeixen de contractes d’una entitat amb els seus clients. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat respecte al ROLECE en procediments oberts simplificats

La Junta Consultiva de Contractació de l’Estat (JCCE) recomana no considerar de moment exigible la inscripció en el ROLECE com a requisit per participar en licitacions convocades pel procediment obert simplificat, fins que no se superi la limitació a la concurrència derivada de les dificultats conjunturals detectades en la tramitació de les sol·licituds presentades per les empreses per aconseguir aquesta inscripció. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Guia per a la igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Govern

El passat mes de setembre, el Govern de la Generalitat va aprovar la “Guia per a la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics” amb l’objectiu d’impulsar la igualtat entre dones i homes en la contractació pública i facilitar als òrgans de contractació les pautes per fer-ho.

La incorporació perspectiva de gènere en la contractació pública té com a finalitat, a través de diagnòstics de gènere, detectar els possibles desequilibris existents entre les dones i els homes, i incorporar clàusules per erradicar-los i evitar la generació de noves desigualtats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Prestacions per maternitat exemptes i deducció addicional per maternitat

Prestacions per maternitat exemptes

El Tribunal Suprem, en data 3 d’octubre de 2018, ha dictat sentència on ha declarat exemptes de tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions públiques per maternitat satisfetes per la Seguretat Social-INSS.

D’acord amb el contingut de la referida Sentència, les prestacions per maternitat s’han d’entendre incloses dins els supòsits previstos a l’article 7.h) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l’IRPF com a rendes exemptes, i no com fins ara, on només s’entenien excloses de tributació les prestacions per maternitat satisfetes per les comunitats autònomes o entitats locals, com a conseqüència d’un error d’interpretació per part de l’Administració Tributària. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Regulació de les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social, a realitzar per les mútues col·laboradores amb la S.S.

Reial Decret 860/2018 de 18 de juliol

Les activitats preventives s’han d’orientar preferentment a coadjuvar en les petites empreses, així com en les empreses i sectors amb majors indicadors de sinistralitat, a la millor incardinació en els plans i programes preventius de les diferents administracions competents; al desenvolupament de la I+D+I i a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social desenvoluparan els programes d’activitats preventives de la Seguretat Social sota tres tipus d’actuacions principals: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada de Faura-Casas a Andorra

El proper 28 de novembre a les 10:30 h, tindrà lloc a l’Art Hotel, d’Andorra la Vella, una jornada de presentació de FCGM, la marca amb la qual Faura-Casas passa a prestar serveis al Principat d’Andorra, en aliança amb la firma local GM Consultors. Aquesta jornada, adreçada especialment al sector públic andorrà, serà la presentació pública del projecte FCGM i comptarà també amb la participació de Joaquim Solé Vilanova, catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona i Director del Màster en Hisenda Local i Autonòmica, que impartirà una conferència amb el títol “Reptes fiscals del sector públic central i local, avui“.

fcgm

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bonificacions a la Seguretat Social per Personal Investigador en projectes d’ R+D+i

Des de 2007 a través del Reial Decret 278/2007, i de forma ininterrompuda des de l’1 de gener de 2013 a través de l’aplicació retroactiva del Reial decret 475/2014, existeix a Espanya un incentiu a la R+D+i addicional a altres tipus de mecanismes ja implementats amb anterioritat.

Es tracta d’un incentiu no tributari que implica una reducció directa en els costs associats al personal investigador, i per tant, una disminució immediata en els costos empresarials. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Congrés Nacional d’Auditoria a Toledo

Els dies 18 i 19 d’octubre es va celebrar a Toledo el Congreso Nacional de Auditoría organitzat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), amb el lema “Auditoria a la societat digital. Auditoria i Persones”. Entre l’ampli i interessant contingut tècnic que es va desenvolupar en el Congrés, el nostre soci Pere Ruiz va participar moderant una de les sessions sobre “El control a l’Administració Local”, en la que es va debatre sobre el nou model de control intern al sector local, amb Ignacio Pérez, Vice-Interventor de Control Financer i Auditoria de la Generalitat Valenciana, i Enrique Egea, soci d’auditoria de Deloitte.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Últims dies per accedir a la jubilació parcial en condicions més favorables

El pròxim 1 de gener acabarà el període transitori i excepcional que, des de 2013, permet als treballadors que compleixin els requisits, accedir a la jubilació parcial amb condicions més avantatjoses que les vigents en l’actualitat, que van ser aprovades en 2013 a la Reforma de les Pensions.

La llei de Seguretat Social estableix diferents modalitats de jubilació. A més de la jubilació ordinària que es produeix a l’edat legal de jubilació (65 anys i sis mesos aquest any 2018) hi ha la possibilitat de jubilar-se anticipadament a aquesta edat mitjançant dues fórmules: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

(Español) Acte de graduació i lliurament de diplomes del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria

El passat dimecres 26 de setembre, els nostres col·laboradors d’auditoria, Núria Córdoba, Marc Cunill i Aixa Muñoz van participar en l’acte de graduació del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria, de les promocions 2015-2017 i 2016-2018, a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, on van poder recollir el seu diploma, acompanyats del nostre soci Enric Ripoll i per Javier Carmona, gerent d’auditoria. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies