Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

L’objectiu d’aquest Reial Decret llei és el de complementar, corregir i reforçar l’aplicació de les mesures establertes del RDL 8/2020, de 17 de març.

Les principals mesures en l’àmbit laboral són: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19

El present Reial Decret llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps, entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal l’annex. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nota de la Direcció General d’Ocupació sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada per la COVID-19

El passat dia 28 de març la Direcció General d’Ocupació del Ministeri de Treball va publicar Nota, amb l’objectiu de donar trasllat del criteri sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada per la COVID-19, que suposa una ampliació del criteri anterior i dona resposta a diverses qüestions.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures especials destinades a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català

El passat dissabte 28 de març es va publicar en el DOGC el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. D’aquest, se’n destaquen les mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l’estat d’alarma. Les mesures principals són:

  • Els terminis previstos per la reunió dels òrgans col·legiats queden suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.
  • Les reunions convocades abans de la declaració d’aquest estat que hagin de tenir lloc amb posterioritat a aquesta declaració poden ser objecte d’ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Especial protecció de dades en temps de la COVID-19

Ja fa dies que les autoritats de control de protecció de dades d’arreu estan preocupades i donen criteris de com fer ús de la informació en època de pandèmia. En aquest sentit, s’han pronunciat indicant si procedeix o no el tractament de dades de salut de la població, amb quina finalitat, si cal o no consentiment previ, si les dades identificant persones malaltes de coronavirus poden donar-se a conèixer a l’empresa, companys, entorn familiar i/o organismes de salut. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Persones jurídiques de l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya

El Decret Llei 8/2020, de 24 de març, que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat, modifica parcialment algunes de les mesures urgents aprovades pel Decret Llei 7/2020, de 17 de març,  per tal de fer front a les conseqüències derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19.

Entre aquestes mesures s’hi inclouen les relatives a la celebració de les sessions dels òrgans de govern de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com els terminis per a la formulació, auditoria i comunicació a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El Govern constitueix el fons de garantia de la línia “ICF-Avalis liquiditat” amb una dotació de 750 milions d’euros

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 24 de març de 2020,  va aprovar diversos acords a través dels quals dóna llum verda al Fons de garantia de la “Línia ICF-Avalis liquiditat” aprovada pel Govern amb el Decret llei 6/2020 de 12 de març, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de circulants de les empreses i els autònoms que han vist afectada la seva activitat productiva pels efectes del coronavirus i garantir el manteniment de llocs de treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El Consell de Ministres aprova l’Acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la Línia d’Avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

El Govern d’Espanya, en data 24 de març de 2020,  va aprovar la Línia d’Avals que garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries; essent les principals característiques: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nota de l’Advocacia General de l’Estat en relació amb la procedència d’indemnitzar els costos salarials dels subcontractistes (publicada el 23 de març de 2020)

Es planteja per una Societat Mercantil Estatal (en endavant, SME) consulta relativa a un contracte suspès  per l’estat d’alarma, excepte alguns serveis (manteniment i neteja). Respecte de la resta de les prestacions que inclou el contracte, la SME presta per subcontractació una de elles i no sap si és procedent aplicar l’art. 34 de l’RD Llei 8/2020 i entendre que ha de considerar-se com una despesa salarial que s’ha d’incloure en els danys i perjudicis a indemnitzar per l’Ajuntament (art. 34.1.1º de l’RD Llei). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació de preguntes freqüents relatives al compliment d’obligacions tributàries amb l’Agència Tributària Catalana

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seva seu electrònica la Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva per donar resposta i aclarir dubtes del que preveu en matèria tributària el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per fer front de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies