Brèxit. Conseqüències fiscals de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea

Si no hi ha nous esdeveniments i no s’arriba a un acord, el 29 de març és la data en què es farà efectiva la sortida del Regne Unit del mercat únic europeu. A partir del 30 de març, el Regne Unit passarà a ser considerat com a territori tercer sense gaudir de cap  règim transitori, i per tant, sense cap avantatge respecte a altres països que no pertanyen a la Unió Europea.

Però, quines seran les conseqüències en l’àmbit de l’IVA de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou Model 231 – Declaració país per país

El passat 31 de desembre de 2016 va entrar en vigor l’Ordre HFP / 1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país ( “Country-by-Country Report”).

Amb l’aprovació d’aquest model, l’Agència Tributària pretén avaluar els riscos en la política de preus de transferència d’un grup mercantil, sense que en cap cas pugui servir de base per realitzar ajustos de preus. També tracta de ajustar-se a l’acció 13 del Pla BEPS (Pla d’acció contra l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis) de l’OCDE, normativa mitjançant la qual s’intenta obtenir més informació i documentació de les entitats i operacions vinculades. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pagaments fraccionats impost sobre societats: Aprovats els nous models 202 i 222

El passat 15 de març de 2017 s’ha aprovat l’Ordre HFP / 227/2017, de 13 de març, pel que s’aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s’estableixen les condicions generals i procediments per a la seva presentació electrònica.

enllaç

Després de l’aprovació del Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, de la Llei Orgànica 1/2016, de 31 d’octubre i del Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, s’ha adaptat la normativa donant lloc a l’aprovació d’un nou model 202. Aquesta nova ordre, que és aplicable per períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, introdueix les següents modificacions en relació als pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats:

  • Modificació del percentatge per al càlcul del pagament fraccionat

La modificació de pagaments fraccionats només afecten els contribuents l’import net de la xifra de negocis sigui d’almenys 10 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu. Per al càlcul de l’import del pagament fraccionat, el percentatge s’eleva a 19/20 del tipus impositiu aplicable a la societat arrodonit per excés.

Però la modificació també estableix un percentatge mínim, que serà del 23% amb caràcter general, i del 25% en el cas d’entitats de crèdit i entitats que es dediquin a l’exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs

 

  • Reserva per a inversions a Canàries

Per a aquells contribuents als quals sigui aplicable el que s’exposa en l’apartat anterior, tindran la possibilitat de minorar de la base imposable per al càlcul del pagament fraccionat, l’import de la reserva per a inversions a Canàries, sempre que es prevegi que la inversió es realitzarà prorratejada en cada un dels períodes dels 3, 9 o 11 primers mesos del període impositiu. La reserva podrà minorar amb el límit màxim del 90% de la base imposable de cada període.
A més el resultat positiu a ingressar es reduirà en el 50% dels rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries per ells mateixos, propis d’activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres.

 

  • Reserves obtingudes a Ceuta o Melilla

Per a entitats que sigui aplicable el que s’exposa en l’apartat 1, tenen dret a la bonificació per rendes obtingudes de Ceuta i Melilla. El resultat es minorarà en el 50% d’aquella part que correspongui amb les rendes que tinguin dret a la bonificació prevista en l’article 33 de la Llei Impost sobre Societats.

 

  • Bases imposables negatives

Es modifica el límit d’aplicació de les bases imposables negatives i de l’aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna. Aquests límits són aplicables a grans empreses amb un import net de la xifra de negocis sigui d’almenys 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu. Els nous límits d’aplicació són:

 

  • 50% quan l’import net de la xifra de negocis sigui superior a 20 milions però inferior a 60 milions d’euros.
  • El 25%, quan l’import net de la xifra de negocis sigui de més de 60 milions d’euros.

 

  • Reversió per pèrdues per deteriorament

També per a les entitats amb import net de la xifra de negocis d’almenys 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors es modifica la reversió per pèrdues per deteriorament de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013. La modificació consisteix a realitzar la reversió per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys.

 

  • Períodes impositius iniciats a partir de 2017

Per períodes impositius a partir de l’1 de gener de 2017, s’introdueix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades a la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes.

Per finalitzar, recordar que el termini de presentació del nou model 202 serà el proper dia 20 d’abril.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies