Modificació de les entitats d’interès públic en l’àmbit de l’auditoria de comptes.

En data 3 d’octubre de 2015 es publicà al BOE el Reial Decret 877/2015, de 2 de octubre, de desenvolupament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, i es modifica el Reglament d’Auditoria de Comptes, en referència a la definició d’entitats d’interès públic.

Amb aquesta modificació, l’article 15 del Real Decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes, en referència a les entitats d’interès públic, queda establert de la següent forma:

1. Als efectes exclusius del disposat a la normativa d’auditoria de comptes, tindran la consideració d’entitats d’interès públic les següents:

a) Les entitats de crèdit, les entitats asseguradores, així com les entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o en el mercat alternatiu borsari que pertanyin al segment d’empreses en expansió. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

El 18 d’octubre del present any l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha emes la Resolució sobre el marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

El Pla General de Comptabilitat estableix com un dels principis comptables bàsics el d’empresa en funcionament, i assenyala que quan no resulti d’aplicació aquest principi, l’empresa aplicarà les normes de valoració que resultin més adequades per a reflectir la imatge fidel de les operacions. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies