La finalització dels contractes d’interinitat del personal de laboral de l’administració pública

La Sala Quarta del Tribunal Suprem en sentència de 19 de juliol del 2106, es planteja si un contracte laboral temporal d’interinitat per substitució, – en el cas jutjat, per substituir a un concret funcionari al que se li havia concedit una comissió de servei -, es pot extingir vàlidament quan finalitza la comissió de servei del substituït qualsevol que hagués estat la durada d’aquesta, fins i tot sobrepassant la reglamentàriament establerta o si, per contra, d’haver-se mantingut la referida situació de comissió de servei durant un període superior al contemplat en la normativa aplicable per a aquesta situació, el contracte temporal ha de convertir-se en indefinit (no fix) en el moment que va desaparèixer la causa que justificava la temporalitat. I que el cessament acordat per l’empresa pública és factible qualificar-ho d’acomiadament.

El Tribunal Suprem entén que el contracte d’interinitat per substitució va ser vàlidament extingit per l’empresa en finalitzar la situació de comissió de serveis que gaudia el substituït.

Raona per a això que l’article 15.1.c de l’Estatut dels Treballadors en relació amb l’art. 4.2.b) del RD 2720/1998, vigent al temps de subscriure’s el contracte d’interinitat, no establia la conversió del mateix en indefinit per la superació dels teòrics terminis de durada del mateix, perquè disposava que el contracte subsistia per la durada de l’absència del treballador substituït, mentre no es reincorporés. Raó per la qual, al no existir limitació legal o reglamentària respecte a la durada del contracte d’interinitat, cal entendre que el contracte subsisteix en tant que el substituït conserva el dret a reincorporar-se al seu lloc de treball.

Sentència 674/2016 de 19 Juliol 2016.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Xecs-restaurant i tiquets menjador. Naturalesa salarial o compensatòria.

En una recent sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem, s’explica que el còmput dels xecs restaurant per al càlcul d’una indemnització per acomiadament dependrà de si aquests xecs tenen una naturalesa salarial o compensatòria.

L’alt tribunal estableix que té naturalesa salarial quan s’abona amb independència del treball realitzat i de les circumstàncies del mateix, i té caràcter indemnitzatori, quan compensa per les despeses que realitza el treballador, al dinar fora del seu domicili els dies de treball.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma del País Basc (TSJPB), va fallar, el 21 de febrer de 2012, contra l’empresa, per la quantia indemnitzatòria que havia liquidat a un treballador acomiadat, perquè no s’havia inclòs en els càlculs la quantia total dels xecs restaurant. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies