Aprovada la Nova declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

Tal i com  vàrem publicar al newsletter del mes de maig, el passat 28 d’agost va entrar en vigor l’Ordre HFP/816/2017 per la que s’aprova el nou Model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, el qual estarà disponible exclusivament en format electrònic.

La informació que s’havia de subministrar al model de l’Impost sobre Societats fins al moment, es passarà a declarar al nou model 232 per als períodes iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, en el que estaran obligats a presentar-lo i complimentar la informació les següents persones o entitats vinculades:

  • Aquelles respecte de les operacions realitzades al període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que excedeixi els 250.000.- Euros l’import de la contraprestació del conjunt de les operacions, d’acord amb el valor de mercat.
  • Aquelles que realitzin operacions en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, que siguin del mateix tipus, utilitzin el mateix mètode de valoració i sempre que l’import conjunt excedeixi de 100.000.- Euros de valor de mercat.
  • Aquelles que realitzin operacions específiques (operació excloses del contingut simplificat de la documentació a que es refereixen els articles 18.3 LLIS i 16.5 RIS), respecte d’aquestes operacions sempre que l’import conjunt de cada tipus d’operació excedeixi de 100.000.- Euros sense exigir-se en aquest cas que utilitzin el mateix mètode de valoració.
  • Aquelles que en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en que el contribuent apliqui la citada reducció prevista a l’article 23 LLIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
  • Aquelles que amb independència de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, existirà igualment l’obligació d’informar respecte a aquelles operacions de la mateixa naturalesa i mètode utilitzat, quan l’import del conjunt de les mateixes sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat. S’eximeix la seva presentació si son realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, les que es realitzen amb els seus membres per les Agrupacions d’Interès Econòmics (AIE) i per les Unions Temporals d’Empreses (UTE) o aquelles realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’adquisicions de valors.
  • Aquelles relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, o que posseeixin valors relacionats amb els referits paradisos o territoris, independentment del seu import.

Respecte el termini de presentació del nou model 232, es presentarà en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereix la informació a subministrar. Es a dir, per als períodes impositius finalitzats al 31 de desembre, serà des del dia 1 de novembre següent a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar fins el dia 30 de novembre.

Per al períodes impositius tancats a 31 de desembre del 2016, el termini de presentació serà des del 1 de novembre fins al 30 de novembre del 2017.

La presentació d’aquest nou model 232 s’efectuarà obligatòriament per via electrònica a través d’internet, d’acord amb el procediment establert a l’article 17 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies