Nova declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

El passat 27 d’abril, es va publicar a la pàgina web de l’AEAT el Projecte d’Ordre pel que s’aprova el nou  Model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, el qual estarà disponible exclusivament en format electrònic i estaran obligats a presentar-lo i complimentar la informació les següents persones o entitats vinculades:

  • Aquelles respecte de les operacions realitzades al període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que excedeixi els 250.000.- Euros l’import de la contraprestació del conjunt de les operacions, d’acord amb el valor de mercat.

 

  • Aquelles que realitzin operacions en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, que siguin del mateix tipus, utilitzin el mateix mètode de valoració i sempre que l’import conjunt excedeixi de 100.000.- Euros de valor de mercat.

 

  • Aquelles que realitzin operacions específiques (operacions excloses del contingut simplificat de la documentació a que es refereixen els articles 18.3 LLIS i 16.5 RIS), respecte d’aquestes operacions sempre que l’import conjunt de cada tipus d’operació excedeixi de 100.000.- Euros sense exigir-se en aquest cas que utilitzin el mateix mètode de valoració.

 

  • Aquelles que en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en que el contribuent apliqui la citada reducció prevista a l’article 23 LLIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

 

  • Per últim, amb independència de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, existirà igualment l’obligació d’informar respecte a aquelles operacions de la mateixa naturalesa i mètode utilitzat, quan l’import del conjunt de les mateixes sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

Així mateix, també es preveu la presentació del model 232 i la complementació de la informació sobre operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, per part d’aquelles entitats que durant el període impositiu hagin efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals o que, a la data de tancament del període impositiu, posseeixin valors relacionats amb els referits paradisos o territoris.

Respecte el termini de presentació del nou model 232, aquest es podrà realitzar des del dia 1 de maig següent a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar fins el dia 31 de maig, existint un període específic per als períodes impositius iniciats en el 2016, que serà des del dia 1 de novembre següent a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar fins el dia 31 de novembre.

La presentació d’aquest nou model 232 s’efectuarà obligatòriament per via electrònica a través d’internet, d’acord amb el procediment establert a l’article 17 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

I per últim, es preveu l ‘entrada en vigor de l’Ordre per al dia següent a la seva publicació al BOE i la seva aplicació per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies