Novetats del Reial Decret 413/2014 per el que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable.

Després de casi un any d’espera de la publicació del Reial Decret Llei 9/2013 de 12 de juliol, amb data 10 de juny s’ha publicat al BOE el Reial Decret 413/2014 de  6 de juny, que regula l’activitat de producció elèctrica a partir de fonts d’energia renovable.

Aquesta norma estableix les principals característiques del nou regim jurídic i econòmic de la producció d’energia elèctrica, i que serà d’aplicació, no únicament a partir de la data de publicació en el BOE, si no també a les liquidacions meritades a partir del passat 14 de juliol de 2013, amb caràcter retroactiu, d’acord amb el que disposava la disposició transitòria segona.

L’àmbit d’aplicació del nou Reial Decret recull a les principals categories d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i tractament de residus, noves o preexistents, independentment de quina sigui la potencia instal·lada, establint els drets i obligacions d’aquestes instal·lacions, i les particularitats dels seu funcionament en el mercat.

La norma desenvolupa la forma de retribució (en substitució del sistema de primes), que es basa en un sistema d’instal·lacions tipus, en la que es percep una retribució per la venda de l’energia valorada a preu de mercat, i en el cas que compleixi el que els criteris establerts, una retribució addicional per costos d’inversió (Rinv, Retribució a la inversió) i d’operació (Ro, Retribució a l’Operació), per aquells costos no coberts amb el preu de mercat. D’acord amb la norma a cada tipus d’instal·lació li seran aplicables un conjunt de paràmetres retributius que es calcularan en referencia a l’activitat realitzada per una “empresa eficient i ben gestionada”, considerant els ingressos estàndard per la venda d’energia a preu de mercat i els costos també estàndard d’inversió i d’explotació. Igualment s’assenyala que els costos considerats respondran exclusivament a l’activitat de producció d’energia elèctrica i vinguin determinats per normes o actes administratius d’aplicació en tot el territori espanyol, i per tant no tindran en consideració els costos que puguin venir establerts per normativa autonòmica o local.

Els paràmetres retributius establerts són, la retribució a la inversió, la retribució a l’operació, la vida útil reguladora, el llindar de funcionament, el nombre d’hores de funcionament mínim i màxim, el preu mitjà del mercat, altres ingressos de explotació associats a la instal·lació, el valor net de l’actiu, un coeficient d’ajust, la taxa d’actualització en base a una rendibilitat raonable, etc.

La determinació de la rendibilitat raonable de les instal·lacions, es realitzarà en base al rendiment mitjà en el mercat secundari de les Obligacions de l’Estat a deu anys aplicant el “diferencial adequat”, i en els casos de instal·lacions existents, el rendiment mitjà en el mercat secundari, dels deu anys anteriors al 14 de juliol de 2013, de les Obligacions de l’Estat a deu anys incrementat en 300 punts bàsics (7’398%).

Només podran acollir-se al règim retributiu específic que regula aquest Reial decret les instal·lacions que a l’entrada en vigor del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, tinguessin reconegut el règim econòmic primat, per atorgar el règim retributiu específic de noves instal·lacions s’utilitzaran procediments de concurrència competitiva.

Aquesta rendibilitat serà revisada periòdicament, anualment es revisaran els valors de la Ro de les instal·lacions en les que els costos d’explotació depenguin essencialment del preu del combustible, cada tres anys, es podran revisar les estimacions d’ingressos estàndard de les instal·lacions tipus per la venda d’energia al preu de mercat, així com els paràmetres retributius directament relacionats,  i cada sis anys, podran modificar-se tots els valors dels paràmetres retributius i les seves definicions, així com el valor sobre el qual girarà la rendibilitat raonable.

Des del punt de vista administratiu es crea un registre del règim retributiu específic (RRRE) amb la finalitat de l’atorgament i seguiment de la retribució i seguiment de les instal·lacions, que en el cas d’instal·lacions que tinguessin reconegut el règim econòmic primat a l’entrada en vigor del RDL 9/2013, seran inscrites de manera automàtica en el registre, desapareixent la inscripció en el registre administratiu d’instal·lacions en règim especial (RAIPRE) i el Registre administratiu de preassignació de retribució (PREFO).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies