Rebaixa fiscal IRPF: retencions 2015.

Amb data 11 de juliol de 2015 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic (http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf).

Amb l’aprovació d’aquesta norma s’avança al 12 de juliol (data d’entrada en vigor del RDL) la rebaixa fiscal prevista pel 2016, tal i com ja ho va enunciar el President del Govern Espanyol el proppassat 3 de juliol.

Les principals mesures aprovades pel que es refereix a les retencions a compte de l’IRPF són les següents:

1- S’aprova per als treballadors per compte d’altri una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost, que, lògicament, determinarà una rebaixa generalitzada del tipus de retenció aplicable. No obstant, els pagadors podran aplicar la nova escala des de la data d’entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir des del 12 juliol 2015.

Per calcular el nou tipus de retenció caldrà tenir en compte la nova escala estatal conjuntament amb la vigent escala autonòmica i les retribucions obtingudes des de l’1 de gener de 2015, fet que determinarà que el nou tipus de retenció sigui menor per tal de corregir l’excés de retenció suportat en les nòmines corresponents als mesos anteriors, fent d’aquesta manera efectiva la rebaixa amb efectes des de l’1 de gener 2015.

2- En quant a les rendes derivades d’activitats professionals i artístiques, es redueix de forma generalitzada el tipus de retenció o ingrés a compte, que queda fixat, qualsevol que sigui el nivell dels seus ingressos, en un 15% a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei (durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional el percentatge es fixa en el 7%)

3- La rebaixa anterior obliga a reduir els percentatge de retenció aplicable als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències o similars, així com de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, quedant també establert en el 7%.

4- En relació amb les rendes de l’estalvi i altres rendes subjectes a retenció, es minora el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, que quedarà fixat en el 19,5% enfront del 20% actual.

quadre

Finalment indicar que a efectes de les retencions a compte de l’Impost sobre Societats, des de l’1 de gener de 2015 fins l’11 de juliol de 2015 el percentatge de retenció o ingrés a compte ha estat del 20%, mentre que a partir del 12 de juliol de 2015 aquest percentatge serà del 19,5% fins el 31 de desembre de 2015.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies