La nostra opinió

Aprovada pel Congrés la modificació del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge

La Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat en data 26 d’abril la proposició de Llei de modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, incorporant nous estímuls fiscals al mecenatge i actualitzant els ja existents.

Una modificació que respon a la necessitat, manifestada de forma reiterada per diversos sectors com el de la cultura, el social i el de la recerca, entre altres, d’actualitzar i modernitzar l’anterior legislació en aquesta matèria, que datava del 2002. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La importància de preveure paràmetres per detectar les ofertes anormalment baixes presentades pels licitadors

En l’àmbit de la contractació pública, és fonamental assegurar la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’eficiència en els processos de licitació. En aquest sentit, resulta essencial establir mecanismes que permetin identificar ofertes anormals, aquelles que s’allunyen significativament dels preus de mercat o presenten característiques que generen dubtes sobre la seva viabilitat econòmica. En aquest article, examinarem l’obligatorietat de preveure paràmetres d’anormalitat d’ofertes com a mesura clau per garantir la qualitat i la legalitat en la contractació pública del nostre territori. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Canvis i novetats en les bonificacions del personal investigador a partir de l’1 de setembre de 2023

A continuació es detallen les novetats i modificacions de les bonificacions relatives a la contractació del personal investigador, amb data d’efectes a partir de l’1 de setembre de 2023.

  • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener. Amb efectes a partir de l’1/09/2023, es deroga la D.A 18a de la Llei 14/2011, de 1 de juny, per la qual s’establia una reducció del 30% de la quota empresarial de la Seguretat Social per a contingències comunes en la cotització i es modifiquen els arts. 1 i 2 del Reial decret 475/2014, de 13 de juny.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei 2/2023 de protecció de l'”informant” i el canal de denúncies a implementar en les entitats del sector públic

Es preveu l’obligació per a tot el sector públic d’implementar un canal intern de denúncies. Tots els poders adjudicadors, independentment de la seva grandària, hauran de comptar amb aquest canal de denúncies.

De la normativa reguladora resulta notable posar de manifest:

  • S’haurà de garantir la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer mencionat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin.
  • En el cas d’existir diferents canals interns de denúncia, aquests hauran d’integrar-se i estar disponibles de manera unificada a la pàgina principal de l’entitat.
  • Ha d’existir un procediment de gestió de les informacions rebudes.
  • S’imposa l’obligació de realitzar consulta prèvia amb els sindicats i representació legal dels treballadors (empleats públics).
  • L’òrgan d’administració o de govern tindrà la condició de responsable del tractament de les dades personals que siguin objecte de tractament durant les denúncies.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en les deduccions autonòmiques en l’IRPF per donatius a entitats dedicades al foment de la llengua catalana i a les activitats de recerca

La Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 modifica, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades al foment de la llengua catalana i occitana i al foment de la recerca; a més, i en relació amb la deducció per donatius a entitats dedicades al foment de la recerca, s’incrementa el percentatge de deducció. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligacions d’informació sobre monedes virtuals

El passat 5 d’abril de 2023, es va publicar el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte de les criptomonedes.

Entre les modificacions esmentades destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb elles. Així mateix, reglamentàriament es desenvolupa l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

S’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 50.000 euros

Amb data 28 de març es va publicar l’Ordre HFP/311/2023, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

Juntament amb l’esmentada Ordre, s’han dictat dues Instruccions:

  • Instrucció 1/2023, de 31 de març, de la directora del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre les garanties necessàries per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, i per obtenir la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i reclamació.
  • Instrucció 2/2023, de 3 d’abril, de la directora del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Campanya de l’Impost sobre la Renda 2022 (novetats i calendari)

El pròxim dia 11 d’abril s’iniciarà la Campanya de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2022. De forma anticipada l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha habilitat l’accés a la consulta de les dades fiscals des del passat 15 de març.

Aquest any la campanya s’allargarà fins al 30 de juny, data límit per a la presentació tant del model 100 (IRPF) com del model 714 (Impost sobre Patrimoni). Tanmateix, per aquells contribuents els resultats de les declaracions dels quals sigui a ingressar, i desitgin domiciliar els pagaments, la data límit serà el proper 27 de juny. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació Reial decret llei 2/2023, de 16 de març de reforma de les pensions

El passat 17 de març es va publicar en el BOE el Reial decret legislatiu 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, aprovat pel Consell de Ministres en sessió extraordinària i que entrarà en vigor l’1 d’abril de 2023, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023 en algunes matèries. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea en relació amb l’acomiadament d’un Delegat de Protecció de Dades

El passat 9 de febrer de 2023, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) feia pública la sentència per la qual resol una petició de decisió prejudicial que havia elevat el Tribunal Suprem del laboral d’Alemanya en relació amb les causes vàlides que poden justificar l’acomiadament d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD) i en relació amb la interpretació del que s’entén per conflicte d’interessos en el desenvolupament de les tasques del DPD. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies