Compliment del deure de transparència en la contractació pública i de la normativa en matèria de protecció de dades personals

Per facilitar l’enteniment de les obligacions jurídiques i ajudar al compliment del deure de transparència i de la normativa de protecció de dades personals en la contractació pública, el passat 15 de juliol, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya va publicar la nota informativa 1/2019.

L’objectiu de la nota informativa és recordar, per una banda, l’obligatorietat de donar publicitat de la informació general de l’òrgan de contractació i de la informació relativa als contractes en l’àmbit de la contractació, a través dels perfils del contractant, en un espai diferenciat al Portal de transparència, en concret, en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), tenint en compte les conclusions extretes de l’informe d’auditoria, Dictamen CNS 1/2019, realitzat per l’Autoritat Catalana de protecció de dades (ApdCat) als portals de transparència dels procediments de contractació pública.

En el citat Dictamen l’autoritat assenyala que publicar el nom, dni i signatura de les persones físiques són informacions desproporcionades i no ajustades al principi de minimització de dades regulat en l’article 5.1c) del Reglament (UE) 679/2016, de protecció de dades.

En aquest sentit, la Direcció General de Contractació Pública ha facilitat un detall de la informació que no s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública. Conclou el següent:

  • Les dades identificatives de persones físiques contingudes en els documents dels expedients de contractació pública, o en les signatures electròniques d’aquests documents que s’han de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública, han d’incloure el nom i els cognoms sense acompanyar-lo, en cap cas, del DNI, en cas de tractar-se de persones licitadores, adjudicatàries o contractistes.
  • En cas de tractar-se de persones treballadores públiques que intervenen en els procediments de contractació pública, per raó del càrrec o de les funcions, només es pot publicar el nom, els cognoms, el càrrec i les dades de contacte (telèfon, correu electrònic i domicili de la seu social).
  • Prèviament a la publicació de les dades de les persones treballadores públiques que intervenen en els procediments de contractació pública, per raó del càrrec o de les funcions, cal haver-les informat a fi que, si escau, puguin al·legar circumstàncies singulars que desaconsellessin que se’n publiquin les seves dades.

Per a més informació, els invitem a donar un cop d’ull a l’article “L’APDCAT publica l’informe de conclusions sobre l’auditoria efectuada als portals de transparència” de la nostra companya Cristina Gabarró.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies