Convocatòria d’ajuts destinats a microempreses, treballadors autònoms i cooperatives

Entre les mesures aprovades pel Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, s’inclou la convocatòria d’ajuts destinats al manteniment  de l’ocupació en microempreses, treballadors autònoms i cooperatives, per tal d’evitar la desocupació de les persones que tenen contractades.

S’aproven també mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social, per al desenvolupament de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica, així com mesures en els programes en matèria de treball autònom, amb una previsió de flexibilització en la convocatòria de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball autònom.

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

Aquest ajut s’aprovarà a través d’una convocatòria extraordinària i estarà destinat a mantenir l’ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part de treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, i  que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial Decret, 463/2020.

Com a condició, hauran de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

Seran subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat, amb una quantia equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se el Decret llei, l’import del qual s’haurà de publicar a la convocatòria extraordinària.

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social

S’estableixen dos línies d’ajut per al suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social, l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica que seran publicats en una convocatòria extraordinària.

Línia 1: impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada en els sectors del comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura, amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en microempreses i per part de treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors.

Podran ser beneficiàries entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió, i pel que fa a l’ajut a la formació hauran d’estar inscrites en el Registre de centres de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àrea professional objecte de la formació.

L’import màxim de la subvenció serà de 60.000 euros.

Línia 2: té per objecte reactivar econòmicament les empreses d’economia social, mitjançant projectes que fomentin l’intercooperació per tal de reforçar la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l’economia social i el manteniment i la dinamització de l’ocupació.

Es consideraran prioritaris aquells projectes que fomentin la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de béns i serveis per la lluita contra la COVID-19.

Podran ser beneficiàries les empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. Més concretament es diferencien 3 eixos d’actuació:

  • Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): es finançaran projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

El projecte haurà de comptar com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica acreditant tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

L’import màxim de la subvenció serà de 50.000 euros.

  • Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): es finançaran projectes singulars integrals d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

El projecte haurà de comptar com a mínim per dues dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica acreditant tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

L’import màxim de la subvenció de serà de 160.000 euros.

  • Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C): s’atorgaran projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social.

El projecte haurà de comptar com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica acreditant tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

L’import màxim de la subvenció de serà de 400.000 euros.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies