Deficiències en matèria de contractació pública segons la IGAE

A principis de setembre, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), conjuntament amb la intervenció General de la Seguretat Social, va publicar un informe relatiu als “Principals resultats de Control en matèria de contractació pública conforme a l’Art. 332.11 de la LCSP”.

L’article 332.11 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix que la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i “els òrgans equivalents a nivell autonòmic i local, remetran anualment a l’Oficina Independent de Regulació i supervisió de la contractació (OIRESCON) un informe global, que es farà públic dins el mes següent a la seva recepció, amb els resultats més significatius de la seva activitat de control en la contractació pública”.

Segons els seus càlculs, i pel que fa a la contractació sense publicitat (contractes menors i contractes negociats sense publicitat) suposa un 77,90% del total de la contractació que realitzen les administracions públiques i gairebé un 70% per als Poders Adjudicador No Administració Pública (PANAP) del nombre de contractes adjudicats durant el període de control.

Si bé en nombre de contractes l’ús d’aquestes figures de caràcter excepcional és intensiu, pel que fa a l’import adjudicat que representen és molt inferior: els contractes de major import s’estan adjudicant per procediments diferents de contractes menors i negociats sense publicitat, és a dir, mitjançant procediments més transparents, públics i amb concurrència.

A més, tan sols un 6,67% dels Ministeris té una adequada estructura organitzativa de contractació i una adequada distribució de funcions i competències. Un 53,3% dels Ministeris presenta un funcionament correcte dels seus òrgans de contractació, sense perjudici de ser susceptibles d’algunes millores, el 40% requereix millores importants i cap dels ministeris presenta un funcionament general dolent dels seus òrgans de contractació.

En efecte, l’article 28.4 de la LCSP estableix que “Les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia que preveu l’article 134 que almenys reculli aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada “.

I, tot i axí, això de la programació és una tasca pendent en el conjunt del sector públic…

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies