El deure de programació i planificació dels òrgans de contractació a la LCSP

La Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat va emetre, mitjançant l’expedient 86/18, de 10 de desembre de 2018, l’informe en relació a la casuística per la qual, degut a circumstàncies sobrevingudes en matèria de gestió determinats contractes essencials per un poder adjudicador i pròxims al seu venciment, no hagi donat temps a publicar noves licitacions amb l’antelació necessària per enllaçar els contractes que finalitzen amb les noves adjudicacions.

La pròpia Junta Consultiva, en el seu informe 42/14, ja entenia que en aquests casos es podria recórrer al procediment negociat sense publicitat i al contracte menor. Amb la legislació vigent s’afegeixen supòsits com el procediment obert simplificat i el simplificat sumari de l’article 159.6 de la LCSP.

En els casos de contractes subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no s’ha de perdre de vista l’article 29.4.

“quan al venciment d’un contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteix la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïda en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’ha publicat amb una antelació mínim de tres mesos respecte a la data d’acabament del contracte original “

Com el propi precepte estableix, esdevé imprescindible exigir la concurrència d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació. La solució per aquesta casuística de problemes ve donada per una diligència reforçada dels òrgans de contractació i en un concepte al que la LCSP atorga una gran importància en el seu article 28.4 com es la programació i la planificació correcta de l’activitat contractual del poder adjudicador.

En els supòsits, per tant, que havent existit aquesta diligència es produeixin esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació es podria valorar una pròrroga extraordinària conforme a l’article 29.4 de la LCSP (sempre que concorrin circumstàncies d’interès general), possibilitat que no es donarà en els casos de negligència de l’òrgan de contractació per ometre el seu deure de correcta programació i planificació en la provisió de béns i serveis.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies