Exempció en l’ITPiAJD en els contractes d’arrendament per a ús estable i permanent

El passat dia 6 de març va entrar en vigor el Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, pel qual es torna a establir l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) en el cas dels arrendaments d’habitatge per a ús estable i permanent a què fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), si bé caldrà seguir presentant el model de l’Impost com a exempt davant l’Agència Tributària Catalana (ATC).

Cal tenir en compte que aquest Impost recau sobre els arrendataris dels immobles, i que aquest tipus d’arrendaments ja havien estat exempts de gravamen entre el 19 de desembre de 2018 i el 24 de gener de 2019 per l’aplicació del Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, però aquesta va quedar sense efecte des del 25 de gener de 2019.

Aquest Reial Decret Llei no té efectes retroactius, pel que no resulta d’aplicació als contractes d’arrendament signats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Altres mesures que s’estableixen en aquest Reial Decret són:

  • Ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de 3 a 5 anys, en el cas de persona física, i de 3 a 7 anys, en cas de persona jurídica.
  • S’exigeix que perquè procedeixi la resolució del contracte per necessitat de l’arrendador, persona física, per a ocupar l’habitatge, haurà de constar de forma expressa al contracte. El període amb el qual es realitzi el preavís haurà de ser almenys de 2 mesos d’antelació.
  • S’incrementa d’1 a 3 anys el termini d’ampliació del contracte d’arrendament en el cas de que cap de les parts hagi expressat la seva voluntat de no renovar-lo. A més a més s’amplia també el termini de preavís que passa a ser de 4 mesos per part de l’arrendador i de dos mesos per a l’arrendatari, en el cas que alguna de les parts decideixi no renovar el contracte.
  • L’increment de la renda de lloguer, produït per l’actualització anual, no podrà excedir a la variació experimentada per l’Índex de Preus al Consum (IPC) a data de cada actualització
  • Les garanties addicionals a la fiança no poden excedir de l’import de 2 mensualitats de la renda.
  • Les despeses de formalització del contracte i gestió immobiliària seran a càrrec de l’arrendador si aquest és persona jurídica.
  • En el cas de venda de l’habitatge arrendat, el comprador haurà de subrogar-se el contracte d’arrendament, respectant els terminis i condicions pactats, encara que aquests no estiguin inscrits en el Registre de la propietat.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies