Exigibilitat de l’informe d’auditoria a societats amb nomenament d’auditor de caràcter voluntari.

Amb data 6 d’abril de 2016, el Butlletí Oficial de l’Estat va fer pública la Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, per la qual es rebutja el dipòsit dels comptes d’una societat corresponents a l’exercici 2014.

L’esmentada Resolució sorgeix de la sol·licitud d’una societat per a dipòsit dels seus Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2014 en el Registre Mercantil de la seva província, la qual, amb anterioritat a la sol·licitud de dipòsit, va inscriure auditor de comptes en el Registre. Per les característiques de la societat sol·licitant, aquesta pot presentar els Comptes Anuals de forma abreujada, sent l’auditoria de la mateixa de caràcter voluntari, no complint els límits exigits per la legislació vigent. La societat designa auditor per a tres exercicis i va inscriure el nomenament malgrat no estar obligada a verificació comptable, amb l’única finalitat de dur a terme una ampliació de capital per compensació de crèdits, donant compliment als supòsits de la Llei de Societats de Capital.

La societat va sol·licitar el registre dels seus Comptes Anuals sense el corresponent informe d’auditoria, considerant que, en ser l’auditoria voluntària, no tenia l’obligació d’incorporar-ho junt amb els seus Comptes Anuals, independentment de la inscripció d’auditors en el Registre Mercantil.

A la Resolució esmentada, el Registre Mercantil de Cantàbria, va rebutjar la inscripció dels comptes de la societat al no incorporar l’informe d’auditoria de comptes, existint inscripció del nomenament d’auditors de la societat. En conseqüència, per poder dipositar els Comptes Anuals, havia d’incorporar l’informe d’auditoria de verificació dels comptes, i posteriorment ser posat a la disposició dels socis en celebrar-se la Junta General per a la seva aprovació, havent de ser la data de la Junta General posterior a la data de l’informe d’auditoria.

Aquesta doctrina, ha estat confirmada de forma expressa mitjançant la redacció de l’article 279 de la Llei de Societats de Capital (per modificació que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2016, disposicions finals quarta i catorzena de la Llei 22/2015, de 20 de juliol d’Auditoria de Comptes) en la qual afirma:

Los administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil”.

En definitiva, l’informe d’auditoria es converteix en exigible en tots els casos en què la societat disposi d’un auditor inscrit en el Registre, amb independència de què el seu nomenament sigui de caràcter voluntari.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies