Seria d’utilitat per a l’usuari la inscripció de comptes anuals amb defectes al registre mercantil?

A hores d’ara, és de tots conegut que, dintre del mes següent a la seva aprovació, els administradors de les societats mercantils han de presentar per al seu dipòsit al Registre Mercantil, els comptes anuals aprovats. Donat que la data límit d’aprovació és el 30 de juny, sempre que l’exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, la major part de les empreses esperen a la data límit per l’aprovació i, per tant, és a finals de juliol quan majoritàriament es realitza el dipòsit al Registre Mercantil.

És per aquest motiu que cada any en aquestes dates ens qüestionem els aspectes o punts forts i febles d’aquesta obligació que naix de la Reforma mercantil del 1989, d’adaptació de les Directives de la Comunitat Econòmica Europea.

Cal també recordar que l’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació del dipòsit de comptes dintre del termini reglamentari, dóna lloc, a més de la preceptiva sanció econòmica, a què no es pugui inscriure en el Registre cap document o acte referent a la societat mentre l’incompliment es mantingui. A més, és important també ressaltar la responsabilitat dels administradors en aquest cas, en el sentit que es pot considerar que l’administrador no actua diligentment i, per tant, se li podrien reclamar danys i perjudicis en el cas que correspongui. Aquest fet podria ser greu en el supòsit que la situació econòmica de la societat fos d’insolvència o concurs.

Arribat a aquest punt, hem de deixar clara la importància del dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil per tal de garantir la transparència, tant per la pròpia reputació de l’empresa com pels tercers per tal que puguin conèixer la situació financera de la societat. És una garantia i confiança pel sistema en general.

Ara bé, per altra part, veiem com any rere any es van incrementant les demandes d’informació per al dipòsit de comptes. Cada vegada s’exigeix més informació i més complexa a les empreses, amb el que el risc de que els comptes siguin qualificats amb defectes pel registrador augmenta, i això ha comportat que, a dia d’avui, una gran quantitat de comptes anuals no puguin ser dipositats per multitud de defectes diferents i diversos, i no sempre tractats de manera uniforme pels diferents registradors.

Per tant, reiterem una vegada mes la importància del dipòsit de comptes tant per la pròpia empresa, en el sentit del deteriorament de la seva imatge per falta de transparència que suposa la no inscripció dels seus comptes, com per l’interès general i dels tercers que tenen relació amb l’empresa, entitats financeres, clients i proveïdors entre d’altres.

Però, no podem deixar de plantejar-nos si no es podria buscar alguna alternativa a que quedin sense registre els comptes anuals i els actes posteriors de les empreses per motiu d’haver estat qualificats amb defectes pel registrador, mentre aquests no han estat esmenats.

Com a usuaris, en el cas de fer una consulta al Registre Mercantil sobre una societat, no preferiríem trobar els Comptes Anuals advertint i enumerant els defectes detectats pel registrador i pendent d’esmenar? No tindríem més informació disposant d’uns comptes on quedin clars els defectes a esmenar a no trobar cap informació dipositada?

L’usuari que necessita informació sobre una societat, en no disposar de cap tipus d’informació no pot efectuar cap valoració ni tenir cap criteri sobre l’empresa requerida, mentre que si disposa d’informació, encara que sigui amb defectes, sempre i quan aquests defectes es posin també de manifest, almenys pot arribar a alguna conclusió que li sigui d’utilitat per la seva anàlisi.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies