La nova instrucció sobre remissió d’informació relativa al control intern de les Entitats Locals

El passat dia 17 de gener es va publicar al BOE la Resolució de 15 de gener de 2020 de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l’Acord de Ple de 19 de desembre de 2019, en què s’aprova la Instrucció sobre remissió d’informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals.

Aquesta nova Resolució, que deroga l’anterior Resolució de 10 de juliol de 2015, s’aprova amb l’Objectiu d’incorporar les novetats que estableix el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic local, relatives a les obligacions que té l’òrgan interventor de comunicar aquells fets apreciats en l’exercici de control intern local que puguin ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l’exigència de responsabilitats comptables o penals, a més d’establir una necessària adaptació al nou marc reglamentari.

Aquesta nova instrucció presenta tres principals diferències respecte de la seva norma anterior:

  1. Comunicació de fets que puguin ser constitutius de responsabilitat comptable o d’infraccions en matèria de gestió econòmico- pressupostària.

Si l’òrgan interventor aprecia que els fets comprovats poguessin ser constitutius de responsabilitat comptable, ho ha de comunicar al Tribunal de Comptes tan aviat tingui coneixement dels mateixos, i d’adjuntar, en format PDF, la documentació acreditativa dels mateixos.

  1. Remissió de certificacions negatives

En el cas que no s’haguessin adoptat acords o resolucions contraris a objeccions suspensius, ni acords amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, ni s’haguessin detectat anomalies en la gestió d’ingressos, l’òrgan interventor haurà de fer constar, específicament, aquesta circumstància mitjançant la remissió d’una certificació negativa continguda a l’efecte al Portal de Rendició de Comptes de les entitats locals.

  1. Eliminació del límit dels 50.000 euros

L’anterior Resolució de 10 de juliol de 2015 establia, per als acords o resolucions contraris a inconvenients formulats per l’òrgan interventor, així com per als acords amb omissió de fiscalització prèvia, la remissió de documentació addicional en el cas que l’expedient superés  l’import de 50.000 euros. La nova Instrucció elimina aquest límit, i estableix l’obligatorietat de remissió d’informació sigui quin sigui l’import afectat.

La Instrucció aprovada és aplicable a partir de l’exercici 2019, mentre que la remissió al Tribunal de Comptes de la informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals en els exercicis 2018 i anteriors es regirà per la norma anterior.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies