La nova regulació del treball a distància

El passat 23 de setembre es va publicar al Boletín Oficial del Estado el nou Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància mitjançant el qual es regula el treball a distància i una subespècie del mateix com és el teletreball.  

El Reial Decret llei comença per definir i diferenciar les diferents formes en que es pot desenvolupar el treball. De manera que, entendrem que quan es desenvolupa el treball al centre de treball o al lloc determinat per l’empresa, es tracta de treball presencial.

Quan el treballador desenvolupi el seu treball a distància durant un període de 3 mesos, un mínim del 30% de la seva jornada laboral, s’entendrà que ho fa de manera regular i, per tant, resultarà d’aplicació el Reial-Decret Llei al que fem referència.

Cal precisar que parlem de treball a distancia quan es desenvolupa l’activitat laboral des del propi domicili del treballador o des del lloc que aquest hagi triat i, quan aquest treball a distància es desenvolupi exclusivament mitjançant els sistemes informàtics, l’anomenarem teletreball.

Entre les seves principals novetats ens trobem amb que es determina el caràcter voluntari del treball a distància, tant pel treballador com per l’empresa. És per això que serà necessari formalitzar aquesta situació mitjançant un acord individualitzat entre el treballador i l’empresa. Aquest acord de treball a distància serà reversible, de manera que el treballador podrà tornar a desenvolupar la seva tasca laboral de manera presencial si així ho acorden les parts.

Es preveu que l’empresa haurà de cobrir els costos de tots els mitjans, equips i eines que el treballador necessiti per desenvolupar la seva activitat en aquesta modalitat de treball a distància. En cap cas, l’empresa podrà exigir al treballador que instal·li programes o aplicacions als seus dispositius personals,  ni que els faci servir per desenvolupar la seva tasca laboral.

En quant a l’horari laboral de qui treballa a distància, aquest es podrà flexibilitzar tot respectant uns temps de disponibilitat obligatòria tot garantint el descans del treballador i el dret a la desconnexió digital reconegut per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per mantenir el control de les jornades laborals, es manté el sistema de registre horari, de manera que el treballador haurà de fer constar fidelment el temps de treball que realitza a distància. Fem notar que darrerament s’han conegut varis casos en què la Inspecció de Treball ha sancionat empreses per enviar correus o realitzar trucades a empleats fora de l’horari laboral, conculcant així llur dret a la desconnexió digital i dret a la intimitat.

Les empreses tindran la potestat d’adoptar les mesures de control que considerin més oportunes per verificar el compliment de les obligacions i dels deures de les persones que estan desenvolupant el seu treball a distància.

Caldrà tenir en compte també, que el personal laboral de les Administracions Públiques es regirà per la seva pròpia normativa pel que respecta al treball a distància i no els hi resulta aplicable aquest nou Reial Decret llei.

Es pot consultar el text complet del Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància al següent enllaç:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies