La suspensió de les regles fiscals i el seu efecte en les compres públiques

Des del 20 d’octubre de 2020 queden suspeses les regles fiscals, amb una clara incidència en els pressupostos de les Entitats del Sector Públic com a mesura extraordinària per a fer front a la crisi de la COVID-19, deixant sense efectes els objectius d’estabilitat i de deute públic i no aplicant-se  la regla de despesa en els anys 2020 i 2021.

La suspensió de les regles fiscals ha suposat, entre d’altres, que el superàvit municipal (en les Entitats Locals) no hagi de dedicar-se a amortitzar deute, tot i ser possible realitzar aquesta amortització si l’entitat local ho considera convenient. També, i al no ser aplicable la regla general, tampoc és necessària la regla especial de destinar el superàvit municipal a inversions financerament sostenibles, llevat de les excepcions o norma posterior que prorrogui íntegrament la DA 6a de la LOEPSF.

Pel que fa a aquesta última, cal tenir en compte que en el marc de les mesures que s’han adoptat com a conseqüència de la crisi sanitària per la COVID 19, mitjançant l’article 3 de Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, es va autoritzar a les EELL a destinar el seu superàvit de 2019 a finançar despesa social considerant com a inversió financerament sostenible, no computant en la regla de despesa en aquest any, d’acord amb l’article 20.1 de Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.

L’article 6 de Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, preveu que les entitats locals puguin destinar en l’exercici 2020, un màxim del 7% de l’import del superàvit de 2019 per finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics no contaminants o amb etiqueta ambiental, i en infraestructures de recàrrega per a l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació dels serveis públics de recollida , eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.

Aquestes modificacions normatives, més les ja anunciades i que en breu s’aprovaran (com la modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic o un DLL per tant d’agilitzar els procediments de compra pública amb fons d’ajuda europeus) ens aboquen a uns trimestres on l’activitat contractual en el sector públic augmentarà exponencialment.

És imprescindible, per tant, assolir els mecanismes de previsió i programació de la contractació anual per a tota l’activitat contractual “ordinària” de les entitats del Sector Públic (com poden ser licitadors que finalitzen la seva durada, nous serveis, o contractes que han de regularitzar-se oferint la necessària publicitat i concurrència), i articular els mecanismes necessaris per a poder assolir les compres “extraordinàries” a les que els propers mesos  (i anys…) ens haurem d’afrontar.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies