Entra en vigor la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

El passat 7 de desembre va entrar en vigor, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, amb l’objectiu d’adaptar al nostre ordenament jurídic el ja conegut Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, complementant i clarificant algunes qüestions de gran rellevància.

Una de les qüestions que ha concretat la nova llei, ha estat l’edat a partir de la qual els menors poden prestar el consentiment pel tractament de les seves dades de caràcter personals així com exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, fixant-la en 14 anys.

Una altra novetat és la regulació de la protecció de dades de les persones difuntes, ja que els seus familiars i/o hereus podran exercir el dret d’accés, rectificació i supressió. L’únic límit a aquest exercici de drets és que existís la prohibició expressa del difunt.

Respecte a la figura del Delegat de Protecció de Dades, s’estableix un llistat d’entitats que estaran obligades a comptar amb aquesta figura. Així doncs, en l’àmbit de l’educació, estaran obligats tots aquells centres docents que ofereixen ensenyament a qualsevol dels nivells establerts a la legislació reguladora del dret a l’educació, així com les Universitats públiques i privades; i, en l’àmbit de la salut, estaran obligats tots aquells centres sanitaris que resultin legalment obligats al manteniment d’històries clíniques de pacients.

La llei també determina que el Delegat de Protecció de Dades no podrà ser remogut ni sancionat, a excepció d’aquells supòsits en els quals actuï amb dol o negligència.

L’àmbit sanitari també es veu afectat per les novetats introduïdes per la citada llei que ha homologat totes les normes legals que formen la base que justifica el tractament de dades de salut. També, ha desplegat un catàleg de criteris pels quals s’hauran de regir els tractaments de dades en la investigació de salut.

Pel que fa a les novetats introduïdes a l’àmbit laboral, la nova llei actualitza les garanties del dret a la intimitat en relació a l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons als llocs de treball, a l’ús dels dispositius digitals posats a disposició dels treballadors i a la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral.

A més, es garanteix que els treballadors puguin desconnectar de la feina durant el seu temps de descans, vacances o permisos i gaudeixin de la seva intimitat personal i familiar amb un nou dret reconegut anomenat dret a la desconnexió digital.

L’esmentada llei genera l’obligació de canvi per al sistema educatiu amb l’aparició del dret a l’educació digital. L’objectiu d’aquest dret és garantir la formació de l’alumnat en l’ús dels mitjans digitals de manera segura i respectuosa amb la dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals, la intimitat personal i familiar i la protecció de les dades personals.

En el termini d’un any, el Govern haurà d’haver elaborat un projecte de llei dirigit a garantir aquests drets en l’àmbit educatiu i les administracions educatives hauran d’haver inclòs aquesta formació de competència digital en el bloc d’assignatures de lliure configuració. Així mateix, els professors hauran de rebre la formació necessària per a la transmissió dels valors i drets anteriorment referenciats.

Altres drets digitals reconeguts per l’esmentada llei són el dret d’accés universal a Internet, a la neutralitat d’internet, a la seguretat digital, a la rectificació tant a mitjans digitals com a les xarxes socials i a l’actualització de la informació facilitada en mitjans de comunicació.

Una altra novetat és la referida a la regulació dels sistemes d’informació creditícia, més coneguts com a fitxers de morosos, que estableix 5 anys com a període màxim d’inclusió de les dades del deutor als fitxers. Aquest període de temps començarà a comptar des del venciment de l’obligació dinerària, financera o de crèdit.

Es pot consultar el text complert de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals fent clic a l’enllaç.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies