Modificacions de la LCSP incloses en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 2023

Com ja és habitual, l’aprovació definitiva dels pressupostos generals de l’Estat per a l‘any 2023[1] suposarà, entre d’altres, importants novetats en matèria de contractació pública; amb especial rellevància als àmbits d’integritat institucional i el paper de la intervenció municipal en la recepció materials dels contractes.

En aquest sentit, l’article 150.1 de la LCSP preveu que si en els contractes subjectes a regulació harmonitzada que celebrin qualsevol de les entitats subjectes a aquesta llei, si s’apreciessin indicis fundats de  conductes col·lusòries al procediment de contractació en tramitació, en el sentit definit a l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, l’òrgan de  contractació, d’ofici o a instància de la mesa de contractació, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, si escau, a l’autoritat de competència autonòmica corresponent per tal que, en el termini de 20 dies hàbils, emeti un informe sobre el caràcter fundat o no de tals indicis (…) La remissió d’aquesta documentació a l’autoritat de defensa de la competència corresponent suposarà la immediata suspensió de la licitació, la qual no serà notificada als licitadors ni tampoc serà objecte de  publicació. L’òrgan de contractació haurà de mantenir en tot moment la deguda confidencialitat d’aquestes actuacions.

Així, desapareix l’obligació continguda a la disposició addicional tercera  pel que fa al paper de “l’òrgan interventor en la recepció dels contractes que preveia que l’òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors” preveient-se al projecte de llei de pressupostos que “l’òrgan interventor realitzarà la comprovació material de la inversió (…) en els termes desenvolupats a l’article 20 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local. A  efectes de la designació de representant en aquelles inversions l’objecte sigui susceptible de comprovació,  l’òrgan interventor podrà aplicar tècniques de mostreig”.

[1] L_23_A_1.PDF (hacienda.gob.es)

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies