Nous supòsits en els que es poden aplicar Bases Imposables Negatives a l’IS

La recent Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) del 19 de gener del 2019 (RG6364/2015) amplia els supòsits en els que es poden compensar les Bases Imposables Negatives a l’Impost sobre Societats. Els nous supòsits plantejats pel TEAC són els següents: En el cas d’haver autoliquidat una base imposable prèvia a la compensació de … Continue reading Nous supòsits en els que es poden aplicar Bases Imposables Negatives a l’IS