Nova guia per a pacients i usuaris de la sanitat publicada per l’AEPD

El passat 14 de novembre, l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades va publicar la Guia per a pacients i usuaris de la sanitat amb l’objectiu de resoldre els dubtes freqüents que sorgeixen als pacients relatius al tractament de dades que es realitza en motiu de la prestació d’assistència sanitària.  

En primer lloc, la guia desenvolupa conceptes bàsics del Reglament General de Protecció de Dades en el context sanitari. En aquest sentit, defineix quines són les possibles bases jurídiques que poden legitimar als professionals sanitaris a tractar les dades identificatives i de salut dels seus pacients, indicant clarament que no és necessari que el metge o centre sanitari reculli el consentiment del pacient per tractar les seves dades amb finalitats assistencials. Es precisa que, únicament, podran tractar aquestes dades aquells professionals subjectes a la obligació de secret professional.

A continuació, es descriuen quins són els aspectes del tractament de dades sobre els quals els pacients han de ser informats i quins són els principis sota els que s’ha de dur a terme aquesta activitat de tractament.

També es desenvolupen qüestions comunes a l’exercici dels drets i es precisen d’altres relatives al dret d’accés, rectificació i supressió de la història clínica.

En relació al dret d’accés a la història clínica que poden exercitar els pacients, la guia defineix que no es podrà exercir en perjudici de tercers o de professionals participants en l’elaboració de la història clínica, ja que aquests es podran oposar a l’exercici d’aquest dret la reserva de les seves anotacions subjectives, així com tampoc es podrà facilitar informació que vulneri la intimitat de persones difuntes.  Cal tenir en compte que, únicament, es podrà facilitar als pacients la informació relativa als professionals sanitaris que han accedit a la seva història clínica quan una llei ho permeti expressament.

En quant al dret de rectificació de la història clínica, la guia defineix que seran els professionals sanitaris els que hauran de determinar si les dades incorporades a la història clínica poden ser rectificades o no.

D’altra banda, en relació al dret de supressió es determina que la supressió de les dades de la història clínica és un fet excepcional, ja que els fins de la història clínica són tant garantir l’assistència adequada al pacient com també judicials, epidemiològics, de salut pública, d’investigació o docència, tots relacionats amb la garantia de l’interès públic o del compliment d’obligacions legals.

A la segona part de la guia, es resolen algunes de les qüestions plantejades de manera més freqüent a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.  Entre aquestes preguntes, es resol que es podran incorporar al comunicat de baixa laboral les dades identificatives del treballador, la data de baixa, la contingència causant, el codi de diagnòstic, el codi nacional d’ocupació del treballador i la durada estimada del procés.

Una altra qüestió resolta és que, únicament, es podrà facilitar informació telefònica a un pacient sobre el seu estat de salut o el resultat d’unes probes realitzades en aquells casos en què l’entitat disposi d’un protocol d’identificació del sol·licitant que permeti tindre la seguretat de que qui sol·licita la informació és realment el titular de la mateixa.

Així mateix, també es resol que els centres hospitalaris no podran informar sobre l’ingrés o la ubicació d’un pacient si no es disposa del seu consentiment previ.

Altres preguntes freqüents a les quals la guia dóna resposta són relatives a la seguretat de les dades incorporades a la història clínica, a les persones que poden accedir a les dades de salut, la ubicació de les càmeres de videovigilància, el contingut dels justificants d’assistència sanitària per acompanyants i la cessió de dades a altres entitats, entre d’altres.

Es pot consultar el text íntegre de la Guia per a pacients i usuaris de la sanitat a través del següent link: https://www.aepd.es/media/guias/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies