Noves consideracions sobre la remuneració dels administradors

La Sala de lo Civil del Tribunal Suprem (TS) en la sentència número 98/2018, de 26 de febrer, ha modificat el criteri mantingut fins a la data per la major part de la doctrina i també de la Direcció General del Registre i Notariat (DGRN), en relació amb el sistema de remuneració dels administradors, en concret, pel que fa a la dualitat existent entre els “administradors en la seva condició de tals” i els “consellers executius”, previstos en els articles 217 i 249 de la Llei de societats de capital (LSC), respectivament, la qual desapareix i passa a ser una relació cumulativa, és a dir, el TS considera que el règim general previst en els esmentats articles és aplicable a tots els administradors, inclosos també els consellers delegats o executius.

Aquesta sentència resulta de gran importància perquè ve a aclarir les obligacions en matèria de transparència en l’àmbit de la remuneració d’administradors de les societats de capital no cotitzades.

La tesi mantinguda fins ara per part de la DGRN, tesi que era compartida amb la major part de la doctrina, es basava en el fet que la regulació diferenciava 2 règims retributius: un, “pels administradors en la seva condició de tals” i un altre, pels “consellers executius” que quedava al marge de l’anterior, és a dir, al marge del que disposen els estatuts socials i de l’acord de la Junta general sobre el règim retributiu. Contràriament, la resolució del passat febrer que s’indica, entén que les obligacions en matèria de remuneració d’administradors s’apliquen a tot tipus d’administrador de societat.

La resolució del TS fa una referència expressa a la doctrina de la Sala de lo Social i deixa clar que “la condició d’administrador no es circumscriu a l’exercici de facultats o funcions de caràcter deliberatiu o de supervisió, sinó que són inherents al seu càrrec tant les facultats deliberatives com les executives”. Afegeix també que “si alguns membres del consell d’administració exerceixen funcions executives ho fan en la seva condició d’administradors, perquè només en qualitat de tals poden rebre la delegació del consell”.

Resulta indispensable entendre el pronunciament en el marc del deure de transparència, segons regulació de 2014 i per això s’indica “no sembla raonable que, sent la remuneració dels consellers delegats o executius la més important entre els diferents consellers, no només escapin a la exigència de previsió estatutària i a qualsevol intervenció de la junta general en la seva quantia màxima, sinó que a més, els criteris que estableix l’article 217.4 (sobre proporcionalitat, raonabilitat, rendibilitat i sostenibilitat) no li siguin aplicables”.

Es pot concloure que aquesta sentència preveu una estructura en 3 nivells del sistema de remuneració dissenyat a la LSC:

  1. En els estatuts socials es defineix el caràcter gratuït o retribuït del càrrec i en aquest cas, el sistema de retribució, que determinarà els conceptes retributius a percebre pels administradors.
  2. Correspon a la Junta General establir l’import màxim de remuneració anual dels administradors en les societats no cotitzades.
  3. Les decisions dels propis administradors, als quals correspon (llevat que la Junta general determini una altra cosa) la distribució entre els diferents administradors (en cas de Consell per decisió d’aquest).

A més de tot l’anterior, assenyalar finalment que correspondrà l’anàlisi sobre tots els acords interns de les societats a cada un dels nivells exposats, sense perjudici dels possibles impactes fiscals, o els aspectes regulatoris si escau per a sectors específics com pugui ser-ho el sector financer i, si escau, l’aplicabilitat d’aquests criteris en termes de jurisdiccions.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies