Nou marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

El 18 d’octubre del present any l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha emes la Resolució sobre el marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

El Pla General de Comptabilitat estableix com un dels principis comptables bàsics el d’empresa en funcionament, i assenyala que quan no resulti d’aplicació aquest principi, l’empresa aplicarà les normes de valoració que resultin més adequades per a reflectir la imatge fidel de les operacions.

L’abast de la Resolució és la de fixar el marc d’informació necessària, davant la fallida de l’esmentat principi, per tal de complir amb l’obligació de formular els comptes anuals en els supòsits legals de liquidació o immediatament abans d’acordar-se la dissolució de la societat, quan els responsables de formular els comptes anuals, encara que sigui amb posterioritat al tancament de l’exercici, determinin que tenen la intenció de liquidar l’empresa o cessar la seva activitat.

Per tant, quan la continuïtat de l’empresa ja no és la hipòtesi sobre la que es formulen els comptes anuals, els actius que es valoraven a cost menys les amortitzacions i, en el seu cas les correccions de valor, haurien de passar a valorar-se per el menor import entre el seu valor en llibres i la millor estimació del seu valor de liquidació. Respecte dels passius, aquests haurien de tractar-se d’acord amb el que es recull en el marc general d’informació financera, sens perjudici de que el nou escenari pogués posar de manifest provisions addicionals.

Respecte del contingut de la memòria, en primer lloc s’hauria de fer menció expressa en les bases de presentació, al fet que els comptes anuals s’han formulat aplicant la present Resolució i, amb caràcter general, la necessitat de sistematitzar el contingut de les diferents notes als criteris de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals de l’empresa en liquidació. Addicionalment, l’empresa hauria d’informar de la millor estimació del valor de liquidació dels actius.

En definitiva, amb la aquesta Resolució es pretén crear les bases necessàries per a la valoració dels actius i passius, així com la informació a proporcionar en la Memòria de les empreses que es trobin en liquidació o dissolució.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies