Nous límits per formular comptes abreujats i auditoria.

La Llei 14 /2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, va incorporar la modificació dels límits per la presentació de comptes anuals abreujats, establerts en l’article 257 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, amb el que els límits vigents a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei seran els següents:

a ) Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros.
b ) Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 8 milions d’euros.
c ) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

Les societats perdran aquesta facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

Aquestes límits són coincidents amb els establerts en la Directiva 2013/34/UE per tenir la consideració de petita empresa, a les que la mateixa directiva exceptua de l’obligació de sotmetre’s a auditoria obligatòria. No obstant la pròpia Llei 14/2013 també ha modificant la redacció donada a l’article 263 Text Refós de la Llei de Societats de Capital, establint uns límits inferiors per sotmetre obligatòriament a auditoria a aquelles petites empreses, que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dos de les circumstàncies següents:

a ) Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2,85 milions d’euros.
b ) Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 5,7 milions d’euros.
c ) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50 .

Amb aquesta nova normativa es trenca amb el paral•lelisme existent entre l’obligació de formular balanç no abreujat i l’obligació de sotmetre a auditoria els comptes anuals, quedant sotmeses a l’obligació d’auditar els seus comptes part de les PIMEs amb possibilitat de formular Comptes Abreujats. Caldrà també esperar a veure si la Direcció General del Registre i el Notariat modificarà la seva doctrina sobre l’obligació de formular l’Informe de Gestió en el cas d’auditoria obligatòria, o podrem trobar-nos que les simplificacions aprovades per la Llei, tornar a ser imposades per interpretacions del Registre.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies